جواب مرحله ۲۳ جدولانه ۲

ارزش قائل شدن
اشاره به دور
بلند کردن و برافراشتن
تیردان
حرف ندا
حسرت خوردن
درخشنده ها
زبانه آتش
سرپوش روی دیگ و کوزه
سوگند به خدا
غرق شده
فالگیر
فیلمی با بازی آتیلا پسیانی
فیلمی با بازی احمد نجفی
نفوذ

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.