جواب مرحله ۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ وسیله آب دادن گیاهان
افقی ۱ نوعی لیف ظرفشویی
افقی ۲ مجمع و انجمن
افقی ۲ خواست خداوند
افقی ۳ مخترع تلفن
افقی ۳ از وسایل ارتباطی
افقی ۳ لیل
افقی ۴ آداب و رسوم خاص در پذیرایی‌های رسمی
افقی ۴ تراب
افقی ۵ سبو
افقی ۵ ضربه با پا
افقی ۵ فلز رسانا
افقی ۶ هواکش آشپزخانه
افقی ۶ شهر نیما
افقی ۷ تعجب خانمانه
افقی ۷ وسیله درو
افقی ۷ خواب کودکانه
افقی ۸ دست ساییدن
افقی ۸ محب
افقی ۹ طرف
افقی ۹ فن
افقی ۹ چه کسی؟
افقی ۱۰ حرکت
افقی ۱۰ اساس
افقی ۱۱ تنها
افقی ۱۱ جای نشستن در پارک‌ها
عمودی ۱ کدو
عمودی ۱ فناوری
عمودی ۲ آشفتگی و بی‌نظمی
عمودی ۲ دستور
عمودی ۳ لرزه‌های خفیف بعد از زمین‌لرزه
عمودی ۳ خم کاغذ
عمودی ۴ حرف افسوس
عمودی ۴ پیرو حضرت موسی (ع)
عمودی ۴ چین و چروک
عمودی ۵ حرارت و گرمی
عمودی ۵ محل دادرسی
عمودی ۶ اندوه
عمودی ۶ هجوم و حمله
عمودی ۷ شوریدگی و پریشان‌حالی
عمودی ۷ آب‌بند
عمودی ۸ حرف نوروزی
عمودی ۸ طالع و سعادت
عمودی ۸ دنباله
عمودی ۹ بالاپوش مردانه
عمودی ۹ کامروا
عمودی ۱۰ غذای شب
عمودی ۱۰ طرفدار جدایی دین از سیاست
عمودی ۱۱ سوارکار ماهر
عمودی ۱۱ کلاه فرنگی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar