جواب مرحله ۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ وسیله آب دادن گیاهان
افقی ۱ نوعی لیف ظرفشویی
افقی ۲ مجمع و انجمن
افقی ۲ خواست خداوند
افقی ۳ مخترع تلفن
افقی ۳ از وسایل ارتباطی
افقی ۳ لیل
افقی ۴ آداب و رسوم خاص در پذیرایی‌های رسمی
افقی ۴ تراب
افقی ۵ سبو
افقی ۵ ضربه با پا
افقی ۵ فلز رسانا
افقی ۶ هواکش آشپزخانه
افقی ۶ شهر نیما
افقی ۷ تعجب خانمانه
افقی ۷ وسیله درو
افقی ۷ خواب کودکانه
افقی ۸ دست ساییدن
افقی ۸ محب
افقی ۹ طرف
افقی ۹ فن
افقی ۹ چه کسی؟
افقی ۱۰ حرکت
افقی ۱۰ اساس
افقی ۱۱ تنها
افقی ۱۱ جای نشستن در پارک‌ها
عمودی ۱ کدو
عمودی ۱ فناوری
عمودی ۲ آشفتگی و بی‌نظمی
عمودی ۲ دستور
عمودی ۳ لرزه‌های خفیف بعد از زمین‌لرزه
عمودی ۳ خم کاغذ
عمودی ۴ حرف افسوس
عمودی ۴ پیرو حضرت موسی (ع)
عمودی ۴ چین و چروک
عمودی ۵ حرارت و گرمی
عمودی ۵ محل دادرسی
عمودی ۶ اندوه
عمودی ۶ هجوم و حمله
عمودی ۷ شوریدگی و پریشان‌حالی
عمودی ۷ آب‌بند
عمودی ۸ حرف نوروزی
عمودی ۸ طالع و سعادت
عمودی ۸ دنباله
عمودی ۹ بالاپوش مردانه
عمودی ۹ کامروا
عمودی ۱۰ غذای شب
عمودی ۱۰ طرفدار جدایی دین از سیاست
عمودی ۱۱ سوارکار ماهر
عمودی ۱۱ کلاه فرنگی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.