جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه ۲

آشنا
ابر نزدیک زمین
ابزار رسم زاویه قائمه
از استان ها
اسب ترکی
امور ضروری و پایه ای
باربر
بازی کامپیوتری
باطل شدن
باور دارنده
بدی
برخی اوقات
بله بی ادبانه
به نفع او
پایتخت کشور سیگار برگ
پررو کردن
پیشوای مذهبی زرتشتیان
تازه داماد
ترمیم پارچه
تولید کننده
خوشروی
دارای شیب اندک
در برابر، در مقابل
رقم سمت راست عدد طبیعی
زیرک و هوشمند
سوگند
شهر سیستان و بلوچستان
شهر مازندران
شیره درخت بلوط
صریح و آشکار
طعم بستنی
عقب و پشت
فیلمی از میلوش فورمن
فیلمی از وودی آلن
فیلمی با بازی لیلا اوتادی
گرفتن
گریه و زاری کردن
گزیدن
مجازات شرعی
مجموع آثار جوی
محبت
محل اجتماع برای مشاوره
مرحوم و شادروان
مردم عامه
ناگزیر
نمو
نوشتن
هوشیار
کاتالوگ
کار روزمره
کور
کوشا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar