جواب مرحله ۲۲۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بوتیمار
افقی ۱ نوعی غذای ایرانی
افقی ۱ خمس
افقی ۲ شهری‬ ‫در کشور ساعت
افقی ۲ اثری از ژان ژاک روسو
افقی ۲ رنگ بخشش
افقی ۲ قباله‬‫ ملک
افقی ۳ دودمان
افقی ۳ همدم
افقی ۳ هر چیزی دارد
افقی ۳ تندرستی
افقی ۳ محبت‬ ‫و دوستی
افقی ۴ مظهر نرمی
افقی ۴ ماه نو
افقی ۴ یک دوم
افقی ۴ نظر
افقی ۴ نقره
افقی ۵ ‬‫پشت سر هم
افقی ۵ مطالعه اجمالی کتاب
افقی ۵ میوه آتش
افقی ۵ گم و ناآشکار‬‫
افقی ۶ غذای تورگی
افقی ۶ کشتی مسافربر معروف انگلیسی که در‬ ‫اولین سفر خود بر اثر برخورد با کوه یخ غرق شد
افقی ۶ سوره مردم
افقی ۷ یاد گرفتن
افقی ۷ مرد جوان
افقی ۷ راعی
افقی ۷ پینه بستن یا ضخیم شدن‬‫ پوست به ویژه کف دست به سبب بسیاری کار و تماس با اشیا
افقی ۸ رشته
افقی ۸ مرکز سوئیس
افقی ۸ شتر کشتن
افقی ۸ فرو رفتن تیر در نشانه ‬‫و هدف
افقی ۸ آویخته و معلق
افقی ۹ چهره
افقی ۹ ناحیه کوهستانی بسیار‬‫ مرتفع آسیای مرکزی
افقی ۹ شادمانی
افقی ۹ اتاق درس
افقی ۹ چوب خوشبو
افقی ۱۰ از عوامل مهم رشد اقتصاد کشور است
افقی ۱۰ طریق
افقی ۱۰ خرید‬ ‫و فروش
افقی ۱۰ نوعی پارچه پنبه‌ای سفید و ارزان‌قیمت
افقی ۱۱ نام‬‫گروه نظامی منتخبی در ارتش قدیم عثمانی که قدرت، شکوه‬‫ و نظم آنان در ارتش سلاطین عثمانی نمونه یک لشکر کامل‬‫ تاریخی به شمار می رفت
افقی ۱۱ دریانورد مشهور پرتغالی که وی را‬‫ می‌توان اولین مسافر به دور دنیا دانست
افقی ۱۱ کشوری در اروپا به‬‫ مرکزیت پاریس
عمودی ۱ کشتی‌گیر نامدار ایرانی که در فرهنگ ورزشی‬‫ کشورمان نماد پهلوانی و فروتنی است و تصویر وی به عنوان یکی‬‫ از ۳ کشتی‌گیر برتر ایران در تالار افتخارات فیلا نصب شده است
عمودی ۲ نوزاد
عمودی ۲ زیردست
عمودی ۳ جامه ابریشمین
عمودی ۳ سهل و آسان
عمودی ۳ لیز‬‫ نشد
عمودی ۴ یک انگلیسی
عمودی ۴ جوجه
عمودی ۴ خمیدگی
عمودی ۵ ابزار نجاری‬‫
عمودی ۵ چیزی که ناگهان به یاد آید
عمودی ۶ سریشم
عمودی ۶ صاف و هموار
عمودی ۷ ‬‫فرماندهی
عمودی ۷ بسیار درخشان
عمودی ۸ دریا
عمودی ۸ نان نازک
عمودی ۸ خو گرفته و‬‫ فرمانبردار
عمودی ۹ انجیر
عمودی ۹ تر و تازه
عمودی ۹ از علامت‌های جمع فارسی
عمودی ۱۰ گردان و دلاوران
عمودی ۱۰ در امری علم و اطلاع بسیار داشتن
عمودی ۱۱ از گل‌هاست
عمودی ۱۱ فیلسوف معاصر انگلیسی صاحب آثاری ‬‫همچون «قدرت» و «آرزوهای نو برای جهان متحول»
عمودی ۱۲ ‬‫سیلی
عمودی ۱۲ دریایی در اروپا
عمودی ۱۲ بانوی اول
عمودی ۱۳ گریختن
عمودی ۱۳ آبشاری‬‫ در آمریکا
عمودی ۱۳ رود آرام
عمودی ۱۴ گهواره
عمودی ۱۴ نویسنده کتاب «مسخ»
عمودی ۱۵ وسط
عمودی ۱۵ به منقار مرغ هم گفته شده
عمودی ۱۶ سیاهدانه
عمودی ۱۶ ‬‫روضه‌خوان
عمودی ۱۷ اندرز
عمودی ۱۷ تمیز و نظیف
عمودی ۱۷ خانه
عمودی ۱۸ عکس‬‫ جن
عمودی ۱۸ ماهی مرکب
عمودی ۱۸ بنیاد
عمودی ۱۹ همیشه
عمودی ۱۹ ماده آلیزارین که‬‫در رنگرزی کاربرد دارد از ریشه این گیاه حاصل می شود
عمودی ۲۰ ‬‫اثری از اقلیدس ریاضیدان نامدار یونانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar