جواب مرحله ۲۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حرمت داشتن
افقی ۱ دامى که براى فربه شدن پرورش‬‫ مى‌دهند
افقی ۱ محکم کردن
افقی ۲ تکیه‌گاه
افقی ۲ پایتخت کانادا
افقی ۲ ‬‫ناقص و ناتمام
افقی ۳ فلات آسیایى
افقی ۳ لباس‌ها
افقی ۴ رودخانه‬‫ جیحون
افقی ۴ خواب خیال‌انگیز
افقی ۴ عنوان‌بندى فیلم
افقی ۵ فراخ‬‫
افقی ۵ ضربه‌اى در تکواندو
افقی ۵ میوه پاییزى
افقی ۶ مفلوج
افقی ۶ پرکردن‬‫ فاصله بین آجرهاى یک ساختمان
افقی ۶ آتشگیره
افقی ۷ از‬‫ لبنیات
افقی ۷ آینده
افقی ۷ برشى از هندوانه
افقی ۸ سازمان فضانوردى‬‫ آمریکا
افقی ۸ مرحبا
افقی ۸ نرده
افقی ۹ شهر بى‌قانون
افقی ۹ باتجربه
افقی ۹ اعزام‬‫
افقی ۱۰ اجاره‌دهنده
افقی ۱۰ قدیمى
افقی ۱۰ پنج ترکى
افقی ۱۱ چه چیز
افقی ۱۱ ‬‫خودرویى که صندوق عقب آن جزو اتاق آن است
افقی ۱۱ کیسه‬‫ پارچه‌اى براى حمل بار
افقی ۱۲ فاقد قوه سامعه
افقی ۱۲ مربوط به‬‫ هجرت
افقی ۱۲ اسب چاپار
افقی ۱۳ حالات چهره هنرپیشه
افقی ۱۳ مفلس‬‫
افقی ۱۴ یک یک مردم
افقی ۱۴ رویداد
افقی ۱۴ شهرى در آذربایجان‌شرقى‬‫
افقی ۱۵ مذکر
افقی ۱۵ تبعیت کردن
افقی ۱۵ ششمین ماه سریانى
عمودی ۱ آخرین حرف الفباى یونانى
عمودی ۱ آشیانه
عمودی ۱ آنقدر‬‫
عمودی ۲ حالت عاطفى
عمودی ۲ عرصه سیمرغ جولانگاه او نیست‬‫
عمودی ۲ رمانى نوشته رضا امیرخانى
عمودی ۲ آزاده کربلا
عمودی ۳ لباس
عمودی ۳ ‬‫صندوق خانه
عمودی ۳ ضمیر سوم شخص جمع
عمودی ۴ بالاپوش‬‫ بلند مردان قدیم
عمودی ۴ پسران عرب
عمودی ۴ بازیگر مرد مجموعه ‬‫فیلم‌هاى دزدان دریاى کارائیب
عمودی ۵ در آستانه مرگ
عمودی ۵ ‬‫رایج و متداول
عمودی ۶ لباس شنا
عمودی ۶ پرنده‌اى زیبا و خوش‬‫آواز
عمودی ۶ زمان سنج
عمودی ۷ افیون
عمودی ۷ شخصى
عمودی ۷ مقعر
عمودی ۸ ‬‫عضو رونده
عمودی ۸ از جاذبه‌هاى گردشگرى و نقاط دیدنى‬‫ استان لرستان
عمودی ۸ نام قدیم اصفهان
عمودی ۹ جایز
عمودی ۹ نوعى‬‫ لوبیاى خوراکى
عمودی ۹ زحمتکش
عمودی ۱۰ پایتخت کشور‬‫ مالت
عمودی ۱۰ تازه و جدید
عمودی ۱۰ بادها
عمودی ۱۱ نامناسب
عمودی ۱۱ ثقیل‬‫
عمودی ۱۲ حقیقى و واقعى
عمودی ۱۲ پرنده لذیذ گوشت
عمودی ۱۲ براى‬‫ اظهار تالم و شکایت گویند
عمودی ۱۳ نصیب و قسمت‬‫
عمودی ۱۳ خواربارفروش
عمودی ۱۳ از توابع کاشان
عمودی ۱۴ پراکندگى‬‫
عمودی ۱۴ نیکوکاران
عمودی ۱۴ امر به آمدن
عمودی ۱۴ ویتامین انعقاد خون‬‫
عمودی ۱۵ نوعى شکلات
عمودی ۱۵ اسب سرکش
عمودی ۱۵ تدوین شده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar