جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه ۲

آشکار کننده
آهنگر
اتاق تعویض لباس
اثر جعفر مدرس صادقی
از آبزیان
از ادات پرسش
از جنس روی
از جنس نی
از گل ها
با حیله و نیرنگ از کسی پول گرفتن
بازیکن میانه میدان
برزن
بزرگ زاده
بنده
پراکندگی
پرتودرمانی
جانوری با پوست گرانبها
جنس خشن
چنگ زدن
خوب
خونبها
دردمندی
دشمن درخت
دقیق
دندانه سوهان
راه شاعر
زینتش لاک است
سالخورده
سیخ کباب
شش
ظرفیت انجام کار
عالم غیب
فرشته
فیلمی با بازی اکبر عبدی
لایه سوراخ کره زمین
لقب
لقب پادشاه حبشه بود
لنگه بار
ماه اول میلادی
متداول
مجاز از پیشرفته و رشد یافته
مملکت و سرزمین
میان و پشت
میدان ورزشی
نت میانی
نوبت
نوشابه الکلی
نوعی سلاح سرد قدیم
هزار کیلو
هندی اش معروف است
وام
ورزش حرکات تعادلی
کشور آفریقایی
کشور آفریقایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar