جواب مرحله ۲۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی سوسن کوهی
افقی ۱ رود آبی اتریش است
افقی ۱ ‬‫پوشاننده
افقی ۲ گل شب بو
افقی ۲ از سبک‌های شعری
افقی ۲ پیمان ‬‫اقتصادی کشورهای آمریکای شمالی و مرکزی
افقی ۳ از جزایر‬‫ اندونزی
افقی ۳ سقف خانه
افقی ۴ جامه کهنه و فرسوده
افقی ۴ کلمه‬‫ کار خراب کن
افقی ۴ جریمه و غرامت
افقی ۵ لنگه بار
افقی ۵ از لوازم‬‫ پخت و پز قدیمی
افقی ۵ بی‌پروایی و گستاخی
افقی ۶ هیات دولت‬ ‫را تشکیل می‌دهد
افقی ۶ نوعی دستگاه برای بازی کامپیوتری‬‫
افقی ۶ من و جنابعالی
افقی ۷ پرنده‌ای بزرگتر از گنجشک
افقی ۷ کیسه‬‫ شکارچی
افقی ۷ استارت قدیمی
افقی ۸ جرایم جنسی
افقی ۸ از شهرهای‬‫اصفهان
افقی ۸ ضروری و لازم
افقی ۹ به فضا پرتاب می‌شود
افقی ۹ غاری‬‫ زیبا در زاهدان
افقی ۹ با ... آشنا سخن آشنا بگو
افقی ۱۰ مقابل خیر‬‫
افقی ۱۰ کاندیدا
افقی ۱۰ مسکوک عهد دیلمیان
افقی ۱۱ کوتاه و ناقص
افقی ۱۱ ‬‫قلعه و حصار
افقی ۱۱ ضمیر جمع
افقی ۱۲ جایز و شایسته
افقی ۱۲ خودخواه‬‫
افقی ۱۲ مدفن ناصر خسرو
افقی ۱۳ کشور یخ‌های جاویدان
افقی ۱۳ زن‌بابا‬‫
افقی ۱۴ صحرانشین
افقی ۱۴ نام‌ها
افقی ۱۴ کارها و مشاغل
افقی ۱۵ فریاد شادی‬‫
افقی ۱۵ نوعی الک
افقی ۱۵ رسم‌کننده‬
عمودی ۱ مهره شطرنج
عمودی ۱ اندوهگین
عمودی ۱ آبی که نمک دارد
عمودی ۲ خبرگزاری‬‫ دانشجویان
عمودی ۲ سرخ
عمودی ۲ موشک آلمانی
عمودی ۳ نغمه و آواز
عمودی ۳ پایتخت ‬‫لهستان
عمودی ۳ زخم آب کشیده
عمودی ۴ نام قدیم سیستان
عمودی ۴ غریبه نیست‬‫
عمودی ۴ همسر حضرت یعقوب(ع)
عمودی ۵ دربند بودن
عمودی ۵ اپرای ژرژ بیزه‬‫
عمودی ۶ باریک بینی
عمودی ۶ تغار چوبی
عمودی ۶ پایدار و برقرار
عمودی ۷ پافشاری کردن‬‫ در کاری
عمودی ۷ نویسنده فرانسوی خالق بابا گوریو
عمودی ۷ طرف و جهت‬‫
عمودی ۸ غلاف شمشیر
عمودی ۸ راهنمایی
عمودی ۸ از شهرهای آذربایجان شرقی‬‫
عمودی ۹ دوستی و علاقه
عمودی ۹ علم به احکام شرع
عمودی ۹ از انواع خط
عمودی ۱۰ ‬‫ارزش و قیمت
عمودی ۱۰ پسوند شباهت
عمودی ۱۰ قدرت و توان
عمودی ۱۰ یار صندلی‬‫
عمودی ۱۱ چشمک زن آسمان
عمودی ۱۱ سرپرستی حضرت مریم (س) را‬‫به عهده داشت
عمودی ۱۲ کشوری کوچک در دل ایتالیا
عمودی ۱۲ معروف و‬‫ بنام
عمودی ۱۳ فرق داشتن
عمودی ۱۳ از اقوام مادری
عمودی ۱۳ ره‌آورد تابستان
عمودی ۱۴ ‬‫رب‌النوع مظهر اندیشه و هنر
عمودی ۱۴ پناهگاه
عمودی ۱۴ نومید و دلسرد
عمودی ۱۵ ‬‫هدایتگر و پیشوا
عمودی ۱۵ گوشت کباب شده
عمودی ۱۵ شهر فراری‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar