جواب مرحله ۲۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کلمه دعایی به معنی باشد
افقی ۱ منطقه تفریحی کرج
افقی ۱ فرزندان‬‫ پسر
افقی ۲ حمله و هجوم
افقی ۲ کشوری در قاره کهن
افقی ۲ گریختن
افقی ۳ ‬‫هشت پا
افقی ۳ معلم ثانی
افقی ۴ برگزیده
افقی ۴ رود مرزی ایران
افقی ۴ سخن‬‫یاوه
افقی ۵ درخت مورد
افقی ۵ از پرندگان شناگر
افقی ۵ معده
افقی ۶ کتاب‬ ‫حضرت داوود
افقی ۶ از خلفای عباسی
افقی ۶ ویتامین جدول
افقی ۷ دوستی‬‫
افقی ۷ بی مورد
افقی ۷ پشت سر هم
افقی ۸ رستنی چتری
افقی ۸ فرعی
افقی ۸ مرد‬‫ بخشنده
افقی ۹ صفت سیب زمینی
افقی ۹ دو صد
افقی ۹ دوستی
افقی ۱۰ عدد‬‫ماه
افقی ۱۰ از نزولات جوی
افقی ۱۰ شهری در فرانسه
افقی ۱۱ فرزندان یتیم‬‫
افقی ۱۱ از ماه‌های میلادی
افقی ۱۱ دنبال
افقی ۱۲ سر
افقی ۱۲ قیل و قال
افقی ۱۲ متمم‬‫
افقی ۱۳ از شهرهای استان فارس
افقی ۱۳ قتل از روی ترحم
افقی ۱۴ رگى در‬‫ پشت که به قلب پیوسته
افقی ۱۴ سردسیر
افقی ۱۴ شاغول
افقی ۱۵ خواب کننده
افقی ۱۵ ‬‫آش عدس
افقی ۱۵ از شهرهای آذربایجان شرقی‬
عمودی ۱ کافی
عمودی ۱ ارشد
عمودی ۱ شتربان
عمودی ۲ زنان خوبرو
عمودی ۲ سالن هتل
عمودی ۲ پسر‬‫ سلیمان
عمودی ۳ شجر
عمودی ۳ لابه
عمودی ۳ روزنامه پرتیراژ ژاپنی
عمودی ۴ فیلمی از تورج‬‫ منصوری
عمودی ۴ دنبه
عمودی ۴ راحت‌الحلقوم
عمودی ۵ گل همیشه بهار
عمودی ۵ کهن‌ترین‬‫ قسمت اوستا
عمودی ۶ کوه اروپا
عمودی ۶ پرنده‌ای شبیه کبک
عمودی ۶ چنگنواز‬‫ خسرو پرویز
عمودی ۷ سازمان اطلاعات و امنیت پهلوی
عمودی ۷ پیله ابریشم
عمودی ۷ ‬‫بله لاتین
عمودی ۸ آسانتر
عمودی ۸ دیوانه
عمودی ۸ ارباب
عمودی ۹ زیر نیست
عمودی ۹ شکمبه
عمودی ۹ نور‬‫ماه
عمودی ۱۰ دریغ
عمودی ۱۰ درخت انگور
عمودی ۱۰ بخشی از اوستا
عمودی ۱۰ خطاب محترمانه‬‫ مردانه
عمودی ۱۱ میراب
عمودی ۱۱ عنکبوت
عمودی ۱۲ خالق
عمودی ۱۲ قهوه فوری
عمودی ۱۳ خرده‬‫فلز
عمودی ۱۳ قوم ترکمن
عمودی ۱۳ مرقد
عمودی ۱۴ تیرانداز
عمودی ۱۴ از انواع ماهی
عمودی ۱۴ ناپاکی
عمودی ۱۵ ‬‫افغانستان قدیم
عمودی ۱۵ دارایی سابق
عمودی ۱۵ گرداگرد دهان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz