جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه ۲

آرزو کردن
اثر الکساندر دوما
اثر جمال میرصادقی
او
بازیگر بزرگ مرد کوچک
باور
بدی
بذله گو
برهنه
به پا خاستن
پادشاهی
پایتخت تانزانیا
پراکنده
پگاه
پیاله شراب خوری
پیامبر
ترسیدن و گریختن
ترشرویی
توهین
جای سردسیر
جدید
چه وقت؟
حزن و اندوه
حقوق
دستور توقف
دمن
رسوب
رود آرام
روشن و درخشان
زبان باستانی ایتالیا
زرنگ و حقه باز
سایه
سمبل
شخصیت و ذات
شهر برزیل
ضمیر اول شخص جمع
ضیافت و مهمانی
عدد هندسی
عزیز
عضو صورت
علامت جمع فارسی
غیر
فیلمی با بازی اکبر عبدی
قلب قرآن
گاز چراغ
گمراه کردن
گیشه
لم یزرع
ماده تزریقی برای پیشگیری
مجاز از کار احمقانه
مشقت
ناچار
واسطه پیچ و مهره
کشور آمریکای جنوبی
کمان
کنایه زدن
کوچکتر از درخت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar