جواب مرحله ۲۲۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چهار خوراکی خطرناک برای سلامت انسان‌ها
افقی ۲ جدید و امروزی
افقی ۲ پشت میز نشین
افقی ۳ بله فرنگی
افقی ۳ حرف یونانی
افقی ۳ قدرت و توان
افقی ۳ پرستیدنی جاهل
افقی ۴ ملت‌ها
افقی ۴ پروتئین گیاهی
افقی ۴ ضمیر غایب
افقی ۴ زنگ کاروان
افقی ۵ ورم
افقی ۵ تکیه دادن
افقی ۵ چاپلوسی
افقی ۶ درختی سایه‌گستر
افقی ۶ علامت اسم فاعل
افقی ۶ نوعی پارچه نازک پشمی
افقی ۷ مایوس
افقی ۷ از بنادر نروژ
افقی ۸ حرف ندا
افقی ۸ اثری از شاهرخ مسکوب
افقی ۸ صدایی در موسیقی
افقی ۹ قوم مغول؛ تاتار
افقی ۹ دلاور و پهلاوان
افقی ۱۰ فیزیکدان آلمانی برنده نوبل فیزیک ۱۹۴۳
افقی ۱۰ نگاه
افقی ۱۰ دوستی
افقی ۱۱ پایتخت «پرو»
افقی ۱۱ بی‌تأمل
افقی ۱۱ توله سگ شکاری
افقی ۱۲ حجم هندسی
افقی ۱۲ ستون بدن
افقی ۱۲ جمع ماده
افقی ۱۲ خرقه
افقی ۱۳ خط‌کش مهندسی
افقی ۱۳ پناهگاه
افقی ۱۳ از اعیاد اسلامی
افقی ۱۳ تکرار حرف سر سفره
افقی ۱۴ دارای وسعت و مساحت زیاد
افقی ۱۴ حاشیه کتاب
افقی ۱۵ به شدت ترسیدن و هراسان شدن او
عمودی ۱ جد رستم دستان
عمودی ۱ نام دیگر سوره حمد
عمودی ۲ آرایشگاه
عمودی ۲ راه آسمانی
عمودی ۳ قلیل
عمودی ۳ کرم حشره
عمودی ۳ باقیمانده
عمودی ۳ تشک ماوس
عمودی ۴ صدای بلند
عمودی ۴ جزیره‌ای در اندونزی
عمودی ۴ گهواره
عمودی ۵ از قدیمی‌ترین شهر‌های آلمان
عمودی ۵ جمع نار
عمودی ۵ صفحه یا تابلویی که روی آن اعلان نصب شود
عمودی ۶ بانشاط
عمودی ۶ به رو خوابیده
عمودی ۶ سازمان جهنمی
عمودی ۷ درپناه
عمودی ۷ مروارید درشت
عمودی ۷ قبیله عرب جاهلیت
عمودی ۸ دفاع فوتبال
عمودی ۸ آرمان‌گرایی
عمودی ۸ شهر زیارتی
عمودی ۹ کلام هشدار
عمودی ۹ روستا
عمودی ۹ کذب
عمودی ۱۰ سرخرگ اصلی
عمودی ۱۰ سلاح فروریختنی
عمودی ۱۰ خاطرات
عمودی ۱۱ خجالتی
عمودی ۱۱ نیروی نگهبان هر یک از آفریدگان خوب
عمودی ۱۱ سرزمین
عمودی ۱۲ مارکی بر خودرو
عمودی ۱۲ خلاصه و کوتاه!
عمودی ۱۲ گله
عمودی ۱۳ رمزینه
عمودی ۱۳ خروشنده
عمودی ۱۳ قاضی ورزش
عمودی ۱۳ ریه
عمودی ۱۴ شهری در آلمان
عمودی ۱۴ داشتن حالت درخشندگی
عمودی ۱۵ کتابی است تالیف امین احمد رازی
عمودی ۱۵ به حرکت یا جنبش درآوردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar