جواب مرحله ۲۱۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از کوه‌های مرکزی ایران:شیرکوه
افقی ۱ از سبک‌های نقاشی‬ ‫:رمانتیسم
افقی ۲ حرف عصایی:لام
افقی ۲ بدنامی:رسوایی
افقی ۲ رقابت کننده:رقیب
افقی ۳ هوس زن باردار:ویار
افقی ۳ ‬ ‫روز اول هر ماه خورشیدی:هرمز
افقی ۳ رهبر قوم هون:اتیلا
افقی ۴ مدارک:اسناد
افقی ۴ پیمودن‬‫ مسیر:طی
افقی ۴ باوقار و متین:وزین
افقی ۵ راه شاعرپسند:ره
افقی ۵ کتف:شانه
افقی ۵ درخت جوان‬‫:نهال
افقی ۵ حرص و طمع:از
افقی ۶ ضربه‌ای به صورت:سیلی
افقی ۶ سقف فرو ریخته:اوار
افقی ۶ ‬‫جشن باستانی:سده
افقی ۷ حکم و دستور:امر
افقی ۷ روشنایی ماه:ماهتاب
افقی ۷ پیشوندی‬‫ معادل میلیون:مگا
افقی ۸ خدا و پروردگار:یزدان
افقی ۸ مقابل فرع:اصل
افقی ۸ از مرکبات‬‫:نارنج
افقی ۹ تنگه معروفی که در فیروزکوه قرار دارد:واشی
افقی ۹ از رگ‌های بدن‬‫:سیاهرگ
افقی ۹ هواپیمای جنگی:میگ
افقی ۱۰ تندرستی:صحت
افقی ۱۰ شهری در چهارمحال و‬‫بختیاری:اردل
افقی ۱۰ قسمتی از گوش:نرمه
افقی ۱۱ تکیه بر پشتی:لم
افقی ۱۱ گاز مهتابی:نیون
افقی ۱۱ ‬‫دیگدان:اجاق
افقی ۱۱ نظریه:تز
افقی ۱۲ پست و حقیر:خوار
افقی ۱۲ خون:دم
افقی ۱۲ دارنده صفت‌های‬‫ ناپسند:نااهل
افقی ۱۳ مشکل و سخت:دشوار
افقی ۱۳ سیاهرگ:ورید
افقی ۱۳ بیماری واگیردار‬‫:مسری
افقی ۱۴ فرشته موکل بر دین به اعتقاد زرتشتیان:اراد
افقی ۱۴ غلام و بنده:زرخرید
افقی ۱۴ ‬‫قصر پادشاهی:کاخ
افقی ۱۵ اثری از گوته آلمانی:رقصاموات
افقی ۱۵ واحد پول اوکراین‬:گریونا
عمودی ۱ اثری از رسول پرویزی:شلوارهایوصلهدار
عمودی ۲ سترون:یایسه
عمودی ۲ زحمت‬‫افزا:مزاحم
عمودی ۲ خاور:شرق
عمودی ۳ داستان بلند:رمان
عمودی ۳ از شهرهای استان آذربایجان‬‫ غربی:سردشت
عمودی ۳ برگزیدگان:خواص
عمودی ۴ رشوه دهنده:راشی
عمودی ۴ حرف ندا:ای
عمودی ۴ صحرای‬‫ آمریکایی:نوادا
عمودی ۵ پر حرفی:ور
عمودی ۵ عقاب سیاه:دالمن
عمودی ۵ از ماه‌های سریانی‬‫:ایار
عمودی ۶ نویسنده آلمانی رمان «گرگ بیابان»:هسه
عمودی ۶ جد و پدربزرگ‬‫:نیا
عمودی ۶ شادمانی:سرور
عمودی ۶ باغ‌وحش خارجی:زو
عمودی ۷ گرداب و منجلاب:ورطه
عمودی ۷ ‬‫موسیقیدان اتریشی خالق آکسفورد:هایدن
عمودی ۷ عقب و پشت سر:ورا
عمودی ۸ ‬‫تیرانداز:رامی
عمودی ۸ به هم وصل شدن:اتصال
عمودی ۸ شجر:درخت
عمودی ۹ یار صندلی:میز
عمودی ۹ گلوله ‬‫خمیر:نواله
عمودی ۹ فرمانده و حاکم:امیر
عمودی ۱۰ حرف ندا:ای
عمودی ۱۰ بسیار بخشنده:وهاب
عمودی ۱۰ ‬‫محنت:رنج
عمودی ۱۰ نماد روسیاهی:دیگ
عمودی ۱۱ شلوار:ازار
عمودی ۱۱ دلواپس و مضطرب‬‫:نگران
عمودی ۱۱ محل ورود:در
عمودی ۱۲ خواندن قرآن با قرائت درست:ترتیل
عمودی ۱۲ من و‬‫ جنابعالی:ما
عمودی ۱۲ رتبه و درجه:مقام
عمودی ۱۳ باور و اعتقاد:یقین
عمودی ۱۳ چین‌های پیشانی:سگرمه
عمودی ۱۳ ‬‫از شهرهای آذربایجان شرقی:اسکو
عمودی ۱۴ آب ویرانگر:سیل
عمودی ۱۴ نزدیکان:ادانی
عمودی ۱۴ از‬‫ شهرهاى آلوده:تهران
عمودی ۱۵ جنگ و نبرد:مبارزه
عمودی ۱۵ کنایه از هر چیز پاره پاره‬:جگرزلیخا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar