جواب مرحله ۲۱۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی تسبیح گران قیمت
افقی ۱ بدون استفاده
افقی ۲ واحدی در طول
افقی ۲ معمول
افقی ۳ چاشنی گوجه‌ای
افقی ۳ بدل وضو
افقی ۳ بندر اوکراین
افقی ۳ سیخونک
افقی ۴ از حالات ماده
افقی ۴ پرسش کردن از متهم یا طرف‌های دعوا
افقی ۴ جامه گشاد آستین‌دار
افقی ۵ ابزارها
افقی ۵ اختر و کوکب
افقی ۵ احتیاج
افقی ۶ ترس
افقی ۶ باز دارنده
افقی ۶ از روی لغزش و خطا
افقی ۷ مددکار
افقی ۷ شهر ارگ
افقی ۷ ابریشم ناخالص
افقی ۸ گلر تراکتورسازی
افقی ۸ روکش لباس
افقی ۸ همسر حضرت ابراهیم (ع)
افقی ۸ موسیقی جوانان
افقی ۹ همه دارند
افقی ۹ برادر آبادانی
افقی ۹ نوعی شیرینی خشک
افقی ۱۰ خوک وحشی
افقی ۱۰ سکه طلای عهد دیلمیان
افقی ۱۰ سرکرده، رئیس لشکر
افقی ۱۱ هدیه دادن
افقی ۱۱ شهری در ژاپن
افقی ۱۱ کمیابی
افقی ۱۲ خطی در دایره
افقی ۱۲ بهترین استفاده از زمان و امکانات موجود برای رسیدن به هدفی معین
افقی ۱۲ پدر آذری
افقی ۱۳ عدد خیطی
افقی ۱۳ هوس‌ها
افقی ۱۳ گرز آهنی
افقی ۱۳ تردید
افقی ۱۴ فروش به بالاترین پیشنهاد
افقی ۱۴ سنت
افقی ۱۵ صلح خواهی متقابل
افقی ۱۵ اتومبیل حمل بیمار یا مجروح
عمودی ۱ زرافه
عمودی ۱ زیبا و خوبرو
عمودی ۲ مقابل پایین
عمودی ۲ ورزش رزمی
عمودی ۳ خطاب نزدیک
عمودی ۳ پارسا
عمودی ۳ استاد و زبردست
عمودی ۳ من و تو
عمودی ۴ بازنده شطرنج
عمودی ۴ چنگ زدن و محکم گرفتن
عمودی ۴ آخرین حرف لاتین
عمودی ۴ زمان بی‌آغاز
عمودی ۵ نزدیک
عمودی ۵ پرده در
عمودی ۵ پوشیده گویی
عمودی ۶ آسیب‌ها
عمودی ۶ پسوند هضم کننده
عمودی ۶ نام و نشان
عمودی ۷ سروده‌های حضرت داود
عمودی ۷ نویسنده «لرد جیم»
عمودی ۸ نفس
عمودی ۸ بسیار کشنده
عمودی ۸ معصیت
عمودی ۸ تصدیق عامی
عمودی ۹ غرامت
عمودی ۹ رودی در افغانستان
عمودی ۱۰ دیگری
عمودی ۱۰ بندگان خدا
عمودی ۱۰ رئیس و مالک روستا در قدیم
عمودی ۱۱ قلب قرآن مجید
عمودی ۱۱ مهر پرست
عمودی ۱۱ اسباب بازی کودکان
عمودی ۱۲ ضمیر مفعولی
عمودی ۱۲ بله انگلیسی
عمودی ۱۲ تر و تازه
عمودی ۱۲ آب ویرانگر
عمودی ۱۳ سوره قرآنی
عمودی ۱۳ نادان
عمودی ۱۳ شب بلند سال
عمودی ۱۳ پیشوند نفی
عمودی ۱۴ شهری در استان خراسان رضوی
عمودی ۱۴ مجموع قوای نظامی یک کشور
عمودی ۱۵ میدان
عمودی ۱۵ برده شورشی و گلادیاتور رومی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar