جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

اثر ایوان تورگینوف
از پوشاک زنانه
از چاشنی ها
افسوس و دریغ
اهل کوفه
باج سبیل
بیزاری جستن
بیماری
پایتخت سودان جنوبی
پایتخت موناکو
پذیرش
پرحرفی
پرنده دونده
تازه
تیم فوتبال آلمانی
تیم فوتبال اسپانیایی
تیم فوتبال ایتالیایی
چیز گرد و گلوله مانند
حرف ندا
حرف همراهی
خانم
خوب نیست
خود را در آن توان دید
دردمند
دومین
سرپرست خانواده
سنجیدن
شب عرب
شیر بیشه
صدای پاره شدن
صمیمی و مخلص
طریق
علم اشکال
فیلمی از برادران کوئن
گفتار
لازم
لاغر و نازک
میوه باب گلو
ناچیز،کوچک
نخ بافتنی
نور اندک
نوعی ساز زهی
وضع ها
کشور آمریکای شمالی
کشور اروپایی
یونجه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.