جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه ۲

اثر ایوان تورگینوف
از پوشاک زنانه
از چاشنی ها
افسوس و دریغ
اهل کوفه
باج سبیل
بیزاری جستن
بیماری
پایتخت سودان جنوبی
پایتخت موناکو
پذیرش
پرحرفی
پرنده دونده
تازه
تیم فوتبال آلمانی
تیم فوتبال اسپانیایی
تیم فوتبال ایتالیایی
چیز گرد و گلوله مانند
حرف ندا
حرف همراهی
خانم
خوب نیست
خود را در آن توان دید
دردمند
دومین
سرپرست خانواده
سنجیدن
شب عرب
شیر بیشه
صدای پاره شدن
صمیمی و مخلص
طریق
علم اشکال
فیلمی از برادران کوئن
گفتار
لازم
لاغر و نازک
میوه باب گلو
ناچیز،کوچک
نخ بافتنی
نور اندک
نوعی ساز زهی
وضع ها
کشور آمریکای شمالی
کشور اروپایی
یونجه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar