جواب مرحله ۲۱۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حریف و رقیب
افقی ۱ فرآورده ناب ایرانی که از گل محمدی‬‫ استخراج می شود
افقی ۱ نوعی نوشیدنی خنک که از شیر و شکر و‬‫ نشاسته درست می‌کنند
افقی ۲ سوختن
افقی ۲ گیاه خوردنی
افقی ۲ قاره‬‫ کهن
افقی ۲ بی خبر از گرسنه
افقی ۳ میسر و آسان
افقی ۳ آینده
افقی ۳ زخم عفونی‬‫ شده روی پوست
افقی ۳ نوعی خاک سخت
افقی ۳ طاقچه
افقی ۴ کتاب مقدس‬‫ هندوان
افقی ۴ درختی از تیره گل‌سرخیان و در حقیقت یکی از گونه‌های ‬‫هلو که میوه آن لطیف و شیرین با طعمی مطبوع است
افقی ۴ قاشق بزرگ‬‫ که با آن غذا را می کشند
افقی ۴ مهریه عروس
افقی ۵ الفبای موسیقی
افقی ۵ ‬‫شیرینی صبحانه
افقی ۵ چاره و گزیر
افقی ۵ کج و خمیده
افقی ۵ رشته و نوار
افقی ۶ به‬ ‫عقب برگشتگی
افقی ۶ نوعی چراغ نفتی
افقی ۶ اساسی‌ترین حق هر انسان
افقی ۷ ظرف مسطح و دوره‌دار
افقی ۷ اعضای شناوری ماهی
افقی ۷ پوستین
افقی ۷ ‬‫متین و باوقار
افقی ۷ کتف و شانه
افقی ۸ آشکار کردن
افقی ۸ سرزنش
افقی ۸ کانون‬‫ مهر و عاطفه در خانواده
افقی ۸ طرز رفتن
افقی ۹ کوبیده و نرم شده
افقی ۹ نقره‬‫
افقی ۹ از ولایات افغانستان به مرکزیت اسدآباد
افقی ۹ چهره
افقی ۹ خلق و عادت
افقی ۱۰ نوعی حریر نازک و محکم و نسبتا گرانبها
افقی ۱۰ آن چه انسان‬‫ در خواب بیند
افقی ۱۰ حمام فنلاندی
افقی ۱۰ سر شب
افقی ۱۱ عنوان کتابی از‬‫ ایلیا پطروشفسکی پروفسور تاریخ خاور نزدیک و میانه د ردانشگاه‬‫ لنینگراد
افقی ۱۱ هر یک از اتاق‌های قطار
افقی ۱۱ پایتخت کشور آلبانی
عمودی ۱ سومین دریاچه بزرگ ایران واقع در شمال شرقی‬‫ سیستان
عمودی ۱ چرب‌زبان
عمودی ۲ نویسنده، محقق و شاعر نامدار معاصر‬‫ که در شعر شیوه فصیح قدما را به نیکوترین صورت بیان کرده و‬‫ کتاب «سبک شناسی» از تألیفات اوست
عمودی ۳ تکیه کردن
عمودی ۳ برتر از‬‫ گوهر
عمودی ۳ عضو صورتی
عمودی ۴ تخیلی نویس مشهور فرانسوی
عمودی ۴ ابزار‬‫ سنجش
عمودی ۵ نشانه مفعول صریح
عمودی ۵ پاره آتش
عمودی ۵ از این جهت
عمودی ۶ بر‬‫ در کوفتن
عمودی ۶ دانه‌کش نیازردنی
عمودی ۷ چشم به زبان کردی
عمودی ۷ سوپ‬‫ ایرانی
عمودی ۷ حرف ندا
عمودی ۸ فرستادن و روانه کردن
عمودی ۸ روستایی کوهستانی‬‫ و معتدل در دره دامنه خاوری کوه بینالود و در شمال باختری مشهد
عمودی ۹ طرف برنده کارد
عمودی ۹ دلیل و حجت
عمودی ۱۰ حرص و طمع
عمودی ۱۰ یاری‬‫ و کمک
عمودی ۱۰ کم جرأت و کم دل
عمودی ۱۱ عاشق و دلداده
عمودی ۱۱ ابزار دست‬‫ داور
عمودی ۱۱ باز و گشوده
عمودی ۱۲ فیل فسیل شده ماقبل تاریخ
عمودی ۱۲ حجر
عمودی ۱۳ شخص مجرد و بی‌زن و فرزند
عمودی ۱۳ درون و داخل
عمودی ۱۴ خار و خاشاک‬‫
عمودی ۱۴ همه
عمودی ۱۴ قرض
عمودی ۱۵ مدت مدید
عمودی ۱۵ توقیف و حبس
عمودی ۱۶ ازشهرهای‬‫ سیستان و بلوچستان
عمودی ۱۶ پایین
عمودی ۱۶ از ویتامین‌هاست
عمودی ۱۷ روشن و‬‫ درخشان
عمودی ۱۷ افسانه شب
عمودی ۱۸ آخرین نازی بود
عمودی ۱۸ غرور و خودبینی‬‫
عمودی ۱۸ مرکز لتونی
عمودی ۱۹ جشنی که پس از خواستگاری دختر و در پایان‬‫ گفت و گو و توافق طرفین در خانه عروس صورت می گیرد و نامزدی‬‫ پسر و دختر اعلام می شود
عمودی ۲۰ حیله و تزویر
عمودی ۲۰ میل به غذا داشتن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar