جواب مرحله ۲۱۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوعی ساز زهی که با پیک‬‫ یا انگشت نواخته می‌شود
افقی ۱ دیوان ‬‫شعر والت ویتمن‬‫
افقی ۲ پارک ملی اطراف دماوند
افقی ۲ هر‬‫ موجود زنده
افقی ۲ مرغ خوش رفتار‬‫
افقی ۳ یواش
افقی ۳ برجستگی کوچک‬‫ روی پوست
افقی ۳ شجاع‬‫
افقی ۴ هویدا
افقی ۴ حرف تنفر
افقی ۴ کما‬‫
افقی ۵ از حروف مقطعه قرآن
افقی ۵ ‬‫کوی
افقی ۵ رستنی
افقی ۵ تیم کرمانی‬‫
افقی ۶ از درختان تنومند
افقی ۶ دانه تند‬‫ خوراکی
افقی ۶ گهواره بچه‬‫
افقی ۷ پسوند دارندگی
افقی ۷ فیلمی‬‫ به کارگردانی هومن سیدی
افقی ۷ ‬‫فرودگاه نظامی روسیه‬‫
افقی ۸ تنگه
افقی ۸ اجسام دارند
افقی ۸ شریان‬‫
افقی ۹ بازگشتن
افقی ۹ شهری در استان‬‫ فارس
افقی ۹ گل سیاه چسبنده‬‫
افقی ۱۰ نصف
افقی ۱۰ رها کردن گلوله
افقی ۱۰ ‬‫ترسناک‬‫
افقی ۱۱ ناز و کرشمه
افقی ۱۱ نگاه‌دارنده و حامی
افقی ۱۱ مهتر قوم
افقی ۱۱ تازه‬‫
افقی ۱۲ آهسته خودمانی
افقی ۱۲ خدای مصری
افقی ۱۲ پرستاری‬‫
افقی ۱۳ کناره‌گیری کردن
افقی ۱۳ تصویرگر
افقی ۱۳ کسی که در جایی اقامت دارد‬‫
افقی ۱۴ مادر اسحاق
افقی ۱۴ سرما خوردن
افقی ۱۴ از نژادهای زردپوست آسیایی‬‫
افقی ۱۵ اثر فرانچسکو یوونیه
افقی ۱۵ برش کنگره‌ای‬
عمودی ۱ تحفه نطنز
عمودی ۱ یکی از شاخه‌های نسبتاً جوان ریاضیات‬‫
عمودی ۲ کمک کننده
عمودی ۲ شهری در استان اصفهان
عمودی ۲ پسوند ساخت صفت‬‫
عمودی ۳ دانه‌بندی یک تصویر چاپی
عمودی ۳ رسوا
عمودی ۳ حیا‬‫
عمودی ۴ پارچه‌ای لطیف
عمودی ۴ ماه سریانی
عمودی ۴ گوسفند فربه‬
عمودی ۵ ردیف
عمودی ۵ سرگذشت‌ها
عمودی ۵ گوش دهنده‬‫
عمودی ۶ فزونخواهی
عمودی ۶ توجه و مهربانی
عمودی ۶ جوابش واجب است
عمودی ۶ ناز و خرام‬‫
عمودی ۷ دفتر معاملات ملکی
عمودی ۷ واحد پول پاکستان
عمودی ۷ کشتی جنگی‬‫
عمودی ۸ پشت سر هم
عمودی ۸ علم ماده و حرکت و رفتار آن در فضا و زمان
عمودی ۸ مقابل غلیظ‬‫
عمودی ۹ جرب
عمودی ۹ مربای محلی گیلان
عمودی ۹ مراعات، ملاحظه‬‫
عمودی ۱۰ آقای آلمانی
عمودی ۱۰ به سر بردن پیمان دوستی
عمودی ۱۰ درس نخوانده
عمودی ۱۰ محکم کردن‬
عمودی ۱۱ چارپای انگور خور
عمودی ۱۱ تناسب
عمودی ۱۱ چوب خوشبو
عمودی ۱۲ دختر بی‌پدر
عمودی ۱۲ میوه
عمودی ۱۲ نیکوروی
عمودی ۱۳ یار وامق
عمودی ۱۳ فرزند بدرفتار و نااهل
عمودی ۱۳ جای کشتن
عمودی ۱۴ یکی از القاب اروپایی
عمودی ۱۴ نوشته شده
عمودی ۱۴ نادر
عمودی ۱۵ بزرگترین شرکت خودروساز اروپا
عمودی ۱۵ نقاش هلندی و از پایه‌گذاران دوران طلایی هنر هلند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz