جواب مرحله ۲۱۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کارگردان جنجالی آمریکایی خالق «اسکندر» که سابقه حضور در جنگ ویتنام را هم دارد
افقی ۱ قوم ایرانی
افقی ۲ سرزمین بلقیس
افقی ۲ ‬‫دارای عقیده مشترک
افقی ۲ مکسر
افقی ۳ صندلی اسب
افقی ۳ ساز شاکی!
افقی ۳ ...ازنسیم پرسید!
افقی ۳ حرف همراهی!
افقی ۴ پرنده شناگر
افقی ۴ ذرات زیر اتمی‬‫ که دارای خواصی ضد خواص ذرات ماده طبیعی هستند
افقی ۴ گمان
افقی ۵ صوت شگفتی
افقی ۵ مخفف اگر
افقی ۵ «آتش»+«صوت ندا»
افقی ۶ خراش‬‫ کوچک
افقی ۶ ازاعیادبزرگ اسلامی
افقی ۶ نوعی گوشت مرغوب کبابی
افقی ۷ ظالم
افقی ۷ طاغوت هم عصر ابراهیم(ع)
افقی ۸ کتابی در زمینه تربیت‬‫ از روسو
افقی ۸ تراوش کننده
افقی ۸ هزار و یکصد و یازده!
افقی ۹ شادمان خودمانی!
افقی ۹ زمین شیب‌دار
افقی ۱۰ رانده شده از درگاه خداوند
افقی ۱۰ بدبخت‬‫ و بیچاره
افقی ۱۰ نیمه دیوانه
افقی ۱۱ آخرین عدد ترتیبی یک رقمی
افقی ۱۱ رودآرام!
افقی ۱۱ محصول آب و صابون
افقی ۱۲ برچسب تجاری کالا
افقی ۱۲ متقی
افقی ۱۲ ‬‫هجران
افقی ۱۳ درخت انگور
افقی ۱۳ حاکم
افقی ۱۳ تعجب خانمانه!
افقی ۱۳ همگان
افقی ۱۴ مدخل
افقی ۱۴ واحد وزن الماس
افقی ۱۴ غمگین
افقی ۱۵ چرخه
افقی ۱۵ روادید‬‫ گردشگری که برای چهار کشور ایران ، ترکیه ، سوریه و عراق وضع شده‬
عمودی ۱ نام‌ها
عمودی ۱ جانور غارنشین
عمودی ۱ پهلوان لشکر توران که در بند رستم شد
عمودی ۲ عضو صورت
عمودی ۲ طریقه
عمودی ۲ مکانی مقدس در مکه
عمودی ۲ نوعی‬‫ زردآلوی مرغوب
عمودی ۳ تعدادبازیکنان هر تیم در زمین فوتبال
عمودی ۳ انفجار بزرگ که آن را منشا پیدایش جهان می‌دانند
عمودی ۳ قورباغه‬‫ درختی
عمودی ۴ طلایه‌دار اعداد!
عمودی ۴ خواب نیمروز
عمودی ۴ الگو
عمودی ۵ قرض و دین
عمودی ۵ دایره‌ای شکل
عمودی ۵ رنگی از خانواده زرد
عمودی ۶ عزیز عرب!
عمودی ۶ چندین ‬‫ضربه
عمودی ۶ متحرک
عمودی ۷ غربال
عمودی ۷ نشانی
عمودی ۷ یکی از دو جنس
عمودی ۷ از مبطلات روزه
عمودی ۸ زمان فرنگی
عمودی ۸ نوشتن
عمودی ۸ کانالی که دریای سرخ رابه‬‫ مدیترانه وصل می کند
عمودی ۹ حرف پیروزی
عمودی ۹ دم و لحظه
عمودی ۹ پیشگاه خانه
عمودی ۹ ستاره
عمودی ۱۰ بی آن نباید به آب زد!
عمودی ۱۰ حر
عمودی ۱۰ صوت ندا‬‫
عمودی ۱۱ همسر زنان را گویند
عمودی ۱۱ ذره باردار شیمیایی
عمودی ۱۱ تشنگی
عمودی ۱۲ پایتخت کشور اژدها
عمودی ۱۲ جشن سنتی مردم ایل بختیاری
عمودی ۱۲ نت‬‫ چهارم
عمودی ۱۳ آسیاب
عمودی ۱۳ نقاشی روی شیشه
عمودی ۱۳ دیار کریمان!
عمودی ۱۴ جایگاه
عمودی ۱۴ گاز حیاتی!
عمودی ۱۴ پنهانی
عمودی ۱۴ حیوان وفادار
عمودی ۱۵ شراکتی
عمودی ۱۵ خطایی‬‫ در بسکتبال
عمودی ۱۵ شهر زعفران‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar