جواب مرحله ۲۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کانال و مجرای آب
افقی ۱ از خطاطان مشهور ایرانی‬‫
افقی ۲ از ادات تحسین
افقی ۲ شهری در استان گیلان
افقی ۲ حمایت‌کننده‬‫
افقی ۳ دم بریده
افقی ۳ مقامی در موسیقی
افقی ۳ طرز و رفتار
افقی ۴ مأیوس و‬‫ دلسرد
افقی ۴ تیر پیکاندار
افقی ۴ غیرثابت
افقی ۵ از افعال ربطی
افقی ۵ میوه‌ای‬‫ شبیه طالبی
افقی ۵ جای روشنایی
افقی ۵ طرف و جهت
افقی ۶ تازه کار
افقی ۶ ‬‫ابزار
افقی ۶ نخست
افقی ۷ صدا
افقی ۷ کاخ روسیه
افقی ۷ حکمت ارسطو
افقی ۸ ‬‫ظرف صحرانشین
افقی ۸ پسوند آلودگی
افقی ۸ قارچ
افقی ۹ جنبش
افقی ۹ از‬‫هم پاشیده
افقی ۹ تظاهر به نیکی
افقی ۱۰ جای مطمئن
افقی ۱۰ قسمتی‬‫ از تفنگ
افقی ۱۰ عضو پیچ در پیچ شکم
افقی ۱۱ شهر توت
افقی ۱۱ رئی س‬‫ مدرسه
افقی ۱۱ کنده کار
افقی ۱۱ پایین و زیر
افقی ۱۲ زیر پای راننده
افقی ۱۲ فلز‬‫سرچشمه
افقی ۱۲ زخم آب کشیده
افقی ۱۳ نام سابق فریدن
افقی ۱۳ شب‬‫آخر ماه
افقی ۱۳ خوب و پسندیده
افقی ۱۴ کشتیگیری که لقب‬‫ جهان‌پهلوان گرفت
افقی ۱۴ کوشیدن در امری
افقی ۱۴ موی صورت‬‫ مردان
افقی ۱۵ از رودهای ایران
افقی ۱۵ ماشین باری بزرگ‬
عمودی ۱ اثری از انور خامه‌ای
عمودی ۲ تندرستی و سلامت
عمودی ۲ ‬‫ضبط صوت خبرنگاری
عمودی ۲ پایان و انتها
عمودی ۳ ضرباهنگ
عمودی ۳ جاهل‬‫ و بیخرد
عمودی ۳ فروغ و روشنی
عمودی ۴ پایتخت لتونی
عمودی ۴ پول ژاپن
عمودی ۴ ‬‫ایوان عبرت انگیز
عمودی ۵ آقای آلمانی
عمودی ۵ گردونه چهارچرخه
عمودی ۵ از‬‫شهرهای سوماترا
عمودی ۶ میل ناگهانی
عمودی ۶ آقا و سید
عمودی ۶ کج و خمیده‬‫
عمودی ۶ واحد سطح
عمودی ۷ گل سرخ صحرایی
عمودی ۷ پراکنده
عمودی ۷ خطا و اشتباه‬‫
عمودی ۸ دوست و یار
عمودی ۸ شقایق
عمودی ۸ کافی و بی‌دین
عمودی ۹ کیف مسافرتی‬‫
عمودی ۹ نامی دخترانه
عمودی ۹ شمشیر برنده
عمودی ۱۰ جنس قوی
عمودی ۱۰ سرنیزه
عمودی ۱۰ ‬‫اعتقاد به تعدد خدایان
عمودی ۱۰ گوسفند جنگی
عمودی ۱۱ پول میانمار
عمودی ۱۱ از‬‫ شهرهای ایلام
عمودی ۱۱ من و جنابعالی
عمودی ۱۲ آزادگان
عمودی ۱۲ درست و به‬‫اندازه
عمودی ۱۲ محل کسب و کار
عمودی ۱۳ مهربانی‌اش را پایانی نیست‬‫
عمودی ۱۳ نشان دادن چیزی با حرکت چشم
عمودی ۱۳ از جزایر خلیج فارس‬‫
عمودی ۱۴ تاجریزى
عمودی ۱۴ اتومبیل مسافربر عمومی
عمودی ۱۴ پایتخت ژاپن‬‫
عمودی ۱۵ علامت کاما
عمودی ۱۵ نسبت میان تاریکی و روشنایی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz