جواب مرحله ۲۱ جدولانه ۲

آنکه تولید می کند
اثر صادق هدایت
اثر ناهید طباطبایی
ادراک
به نام خدا
بهره
پایتخت قطر
پول خرد انگلیس
خلوت
درخشان
ساز شاکی
فیلمی با بازی جمشید هاشم پور
مدح
نخستین
نگهبان و جلودار

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.