جواب مرحله ۲۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مناسبت یک‌شنبه ۲۲ تیر در سالروز با سعادت ولادت امام حسن (ع) کریم اهل‌بیت
افقی ۱ نابود
افقی ۲ پایتخت مجارستان
افقی ۲ حادثه
افقی ۳ کافی
افقی ۳ صدای درد
افقی ۳ پیدا کرد
افقی ۳ کمیاب
افقی ۴ دیوار بلند
افقی ۴ خواندنی محصل
افقی ۴ بجز
افقی ۴ شتر بارکش
افقی ۵ نیاکان
افقی ۵ افزودن
افقی ۵ مادر به زبان محلی
افقی ۶ بله
افقی ۶ پیامبران
افقی ۶ پوشش
افقی ۷ برگه امتحانی
افقی ۷ شیار زراعتی
افقی ۷ پیر و مسن
افقی ۸ چکش سنگین
افقی ۸ ساکت و بی‌رونق
افقی ۸ آش فروش
افقی ۹ خداوندی
افقی ۹ نهر
افقی ۹ اصلاح عکس
افقی ۱۰ نرمی و نازک‌دلی
افقی ۱۰ سنگدل
افقی ۱۰ آبراهی کوچک
افقی ۱۱ ناخن ستور
افقی ۱۱ تیم «توتی» در ایتالی
افقی ۱۱ از حواس پنجگانه
افقی ۱۲ وسیله بازی
افقی ۱۲ تقویت امواج
افقی ۱۲ ترشرویی
افقی ۱۲ خزنده خوش خط و خال
افقی ۱۳ ترشی آزمایشگاهی
افقی ۱۳ کنده‌کاری روی چوب
افقی ۱۳ برادر پدر
افقی ۱۳ خبر افشاگرانه
افقی ۱۴ یاقوت سرخ
افقی ۱۴ سال اسب
افقی ۱۵ اهل یمن
افقی ۱۵ سرسری و به ظاهر انجام دادن امری
عمودی ۱ میل
عمودی ۱ فیلمی از تهمینه میلانی
عمودی ۲ خانه بزرگ
عمودی ۲ رتبه‌ها
عمودی ۲ نوعی باران
عمودی ۳ رایگان
عمودی ۳ کنایه از عقیم
عمودی ۳ پیغام
عمودی ۴ صدا
عمودی ۴ زمین وسیع میان دو کوه
عمودی ۴ زندگانی
عمودی ۴ قله زاگرس
عمودی ۵ صاحب ده
عمودی ۵ ساز هندی
عمودی ۵ پول ژاپن
عمودی ۶ راز بی‌پایان
عمودی ۶ پذیرفته نشده
عمودی ۶ صربه پا به توپ
عمودی ۶ از پسران فریدون
عمودی ۷ گاو مقدس مصریان قدیم
عمودی ۷ لباس
عمودی ۷ از آلات موسیقی
عمودی ۸ شامگاهان
عمودی ۸ شهرت و اعتبار
عمودی ۸ پرده نقاشی
عمودی ۹ برتری
عمودی ۹ محله
عمودی ۹ آتشفشان ایتالیا
عمودی ۱۰ خروس مازندرانی
عمودی ۱۰ مقابل ضرر
عمودی ۱۰ نوعی نی
عمودی ۱۰ پس‌گردنی
عمودی ۱۱ اثر خیسی
عمودی ۱۱ لگام
عمودی ۱۱ کامل و فراگیر بودن
عمودی ۱۲ کلام هشدار
عمودی ۱۲ مهمانخانه
عمودی ۱۲ سوره سی‌ام
عمودی ۱۲ از حروف الفبا
عمودی ۱۳ فریبکار
عمودی ۱۳ درد مفاصل
عمودی ۱۳ نت منفی
عمودی ۱۴ رفوزه
عمودی ۱۴ بالیدن و رویش
عمودی ۱۴ سرسرا
عمودی ۱۵ تهویه مطبوع
عمودی ۱۵ روانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar