جواب مرحله ۲۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نگین توریستی ایران و مروارید خلیج فارس
افقی ۱ شجاع‬‫ و دلاور
افقی ۱ اثری از ژان پل سارتر
افقی ۲ نپذیرفتن و باور نکردن
افقی ۲ ‬‫عادی و معمولی
افقی ۲ کهنه و فرسوده
افقی ۲ باران اندک
افقی ۳ راه به سوی‬‫ آب
افقی ۳ کاخ شاهی
افقی ۳ تله
افقی ۳ کم وزن
افقی ۴ فوری و فوتی
افقی ۴ بهتر است‬‫ در میدان ورزش باشد تا در میدان جنگ
افقی ۴ قطعه بزرگ شیشه
افقی ۴ ‬‫افسانه گوی
افقی ۵ فرشته موکل بر زمین
افقی ۵ هوانورد
افقی ۵ جوان
افقی ۶ کافی
افقی ۶ اثری از هنری میلر
افقی ۶ نوعی از معطرات
افقی ۷ پوشیده‬‫ و پنهان
افقی ۷ یکی از دو ولایت مهم وبزرگ گرجستان که سلسله‌ای از امیران بر آن حکومت می کردند و در عهد صفوی تابع ایران‬‫ بودند
افقی ۷ جمع تدبیر
افقی ۸ فراهم آمده و جمع آوری شده
افقی ۸ قمر‬‫ زمین
افقی ۸ از میوه‌های آبدار دانه درشت
افقی ۸ مخترع تلگراف‬‫ الکترومغناطیسی
افقی ۹ ماهی در تفنگ
افقی ۹ غربال
افقی ۹ گاز تنفسی
افقی ۹ ‬‫سازمان تحقیقات هوانوردی و فضایی آمریکا
افقی ۱۰ سربست‬‫ کارخانه
افقی ۱۰ اثری از پیر کرنی شاعر درام نویس و بنیادگذار‬‫ حقیقی هنر کلاسیک تئاتر فرانسه
افقی ۱۰ مساعده و بیعانه
افقی ۱۰ شهری‬‫ در استان فارس
افقی ۱۱ واحد پول نیجریه
افقی ۱۱ بزرگداشت
افقی ۱۱ لقب‬ ‫ستارخان شخص اول از دو مدافع مشهور تبریز در برابر قشون‬‫ محمدعلی شاه قاجار
عمودی ۱ وزیر گشتاسب که در ادبیات ایران با لقب فرزانه ‬‫و حکیم از آن یاد شده
عمودی ۱ گازی بی رنگ و بی بو و قابل نفوذ و‬‫ سبک‌تر از هوا که اولین ترکیب سلسله هیدروکربورهای اشباع‬‫ شده است
عمودی ۲ فیلسوف مشهور یونانی که شاگرد برمانیدس‬‫ بود
عمودی ۲ اتحادیه صنفی
عمودی ۳ پشت سر هم و پی در پی
عمودی ۳ خورشید
عمودی ۴ بخشنده و جوانمرد
عمودی ۴ حفاظت و ایمنی
عمودی ۴ واحد مقیاس‬‫ سطح
عمودی ۵ همه
عمودی ۵ شهرنشین شدن
عمودی ۵ پدر ترک
عمودی ۶ معطر و‬‫ خوشبو
عمودی ۶ مبحثی در شیمی
عمودی ۷ واحد پول ژاپن
عمودی ۷ باغ و محوطه‬ ‫وسیع پردرخت برای تفرج و گردش
عمودی ۷ نوعی اسلحه کمری
عمودی ۸ جای برآمدن آفتاب
عمودی ۸ نوعی نمایشنامه
عمودی ۸ کدوی تنبل
عمودی ۹ پافشاری کننده
عمودی ۹ آهسته
عمودی ۱۰ مرتبه و دفعه
عمودی ۱۰ آزرده و‬‫ دردمند
عمودی ۱۰ حرف ندا
عمودی ۱۱ دانه خوشبو
عمودی ۱۱ شکوه و عظمت
عمودی ۱۱ عجله‬‫ و شتاب در وصول به چیزی
عمودی ۱۲ پایتخت افغانستان
عمودی ۱۲ دارو
عمودی ۱۳ هوای خفه
عمودی ۱۳ نان‌خورشی از شیر که جزو غذاهای مفید‬ ‫بوده و عمر را زیاد و از پیری زودرس جلوگیری می کند
عمودی ۱۳ خو‬‫ گرفتن
عمودی ۱۴ زیرک و حیله‌گر
عمودی ۱۴ طارمی
عمودی ۱۴ راز
عمودی ۱۵ بسیار ‬‫گرم و سوزان
عمودی ۱۵ بخت و اقبال
عمودی ۱۶ جود و بخشش
عمودی ۱۶ بزرگ‬‫ قلندران و درویشان
عمودی ۱۶ رمق
عمودی ۱۷ سست و بی حس
عمودی ۱۷ اثری از‬‫ دکتر عبدالحسین زرین کوب که نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی‬‫ مثنوی معنوی است
عمودی ۱۷ روشنایی بخش
عمودی ۱۸ چاقی و فربهی
عمودی ۱۸ ‬‫گروه گروه
عمودی ۱۹ میگو
عمودی ۱۹ اسبی که همراه اسب دیگر بدود
عمودی ۲۰ سپاسگزاری
عمودی ۲۰ همدمی و سازگاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz