جواب مرحله ۲۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ریاکاری
افقی ۱ بنای تاریخی ماکو‬ ‫
افقی ۲ رسوم
افقی ۲ بازیچه کودکانه
افقی ۲ ‬ ‫سیارات بسیار کوچک‬ ‫
افقی ۳ مارکی بر خودرو
افقی ۳ دزد
افقی ۳ ‬ ‫جزیره‌ای در فاصله ۸ کیلومتری‬ ‫بندرعباس‬ ‫
افقی ۴ پندار، تصور
افقی ۴ ماه سریانی
افقی ۴ شاد‬ ‫و خرم
افقی ۴ پایتخت جهانی موسیقی‬ ‫
افقی ۵ کلمه شگفتی
افقی ۵ ناگوار بودن
افقی ۵ ‬ ‫جوان‬ ‫
افقی ۶ از وسایل هندسی
افقی ۶ قطعه‌ای ‫الکترونیکی
افقی ۶ بزرگ‬ ‫
افقی ۷ آهسته
افقی ۷ چیرگی، برتری
افقی ۷ ‬ ‫اندیشه‬ ‫
افقی ۸ شکیبا
افقی ۸ پسوند شباهت
افقی ۸ ‬ ‫احتیاج‬ ‫
افقی ۹ پسوند نگاه دارنده
افقی ۹ شتردار
افقی ۹ ‬ ‫نزدیک‌بین‬
افقی ۱۰ دلیر
افقی ۱۰ گل همیشه بهار
افقی ۱۰ در‬ ‫حال شیون‬ ‫
افقی ۱۱ نوعی از فیات
افقی ۱۱ ثلاثه مصر
افقی ۱۱ شهری در غرب فرانسه‬ ‫
افقی ۱۲ فربه و گوشتالو
افقی ۱۲ نشانی
افقی ۱۲ دوستی
افقی ۱۲ گارسه و جعبه حروف سربی‬ ‫
افقی ۱۳ از لوازم‌التحریر
افقی ۱۳ منجم، متخصص ژئوفیزیک، ریاضیدان، هواشناس و فیزیکدان‬ ‫انگلیسی
افقی ۱۳ فیلمی از جلال فاطمی‬ ‫
افقی ۱۴ حوله
افقی ۱۴ جست ‌و جو
افقی ۱۴ از سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد‬
افقی ۱۵ مرکز نپال
افقی ۱۵ قسمت مرکزی اتم‬
عمودی ۱ حرکتی در کاراته
عمودی ۱ آوازی در دستگاه شور‬ ‫
عمودی ۲ مالی که امانت نزد کسی بگذارند
عمودی ۲ پیوستن
عمودی ۲ هراس‬ ‫
عمودی ۳ رسم کننده
عمودی ۳ کشور آفریقایی
عمودی ۳ بی‌عیبی، تندرستی‬
عمودی ۴ بیماری مسری
عمودی ۴ جودوی چینی
عمودی ۴ افزونی برنج پخته
عمودی ۴ سوریه قدیم‬ ‫
عمودی ۵ استخوان سر انگشت
عمودی ۵ جسم هادی الکتریسیته
عمودی ۵ میان چیزی‬ ‫
عمودی ۶ حرفی برای دهان کجی
عمودی ۶ دربایست
عمودی ۶ شهری در استان فارس‬ ‫
عمودی ۷ همان بس است
عمودی ۷ از مهاجمان بازنشسته ایتالیا و میلان
عمودی ۷ بی‌حرکت
عمودی ۸ مرض قند
عمودی ۸ پیچ و شکن
عمودی ۸ نژاد روسی‬ ‫
عمودی ۹ همراه پلو
عمودی ۹ در صنعت حمل و نقل، خسارت دیرکرد در تخلیه وسیله بارکش‬ ‫است
عمودی ۹ قمر مشتری‬ ‫
عمودی ۱۰ فرزند حضرت آدم(ع)
عمودی ۱۰ ‬ حقه
عمودی ۱۰ مشک دریده
عمودی ۱۱ آخرین نازی
عمودی ۱۱ شهر خاقانی
عمودی ۱۱ گلی زینتی
عمودی ۱۲ همان سیاه است
عمودی ۱۲ مثل و مانند
عمودی ۱۲ کبوتر دشتی
عمودی ۱۲ پستی
عمودی ۱۳ ناشایست
عمودی ۱۳ شهری در استان کرمان با آبشاری باصفا
عمودی ۱۳ سبد میوه
عمودی ۱۴ جایزه موسیقی
عمودی ۱۴ بین آرنج و شانه
عمودی ۱۴ از وسایل ارتباط جمعی
عمودی ۱۵ عنوان داستانی از «گی دو مو پاسان»
عمودی ۱۵ مهمانخانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar