جواب مرحله ۲۰۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عهد و پیمان بستن
افقی ۱ ایالت‬ ‫چمن‌زار
افقی ۲ کم خونی
افقی ۲ قابله
افقی ۲ با هم نسبت‬ ‫داشتن‬ ‫
افقی ۳ پولی که هنگام دیدن عروس‬ ‫بدهند
افقی ۳ مسیحی
افقی ۳ فریاد بلند‬ ‫
افقی ۴ گودال عمیق
افقی ۴ حرف استثنا
افقی ۴ ‬ ‫فراوان
افقی ۴ فرمان دادن‬ ‫
افقی ۵ درخت جدولی
افقی ۵ رمزدار
افقی ۵ نام‬ ‫گلی‬ ‫
افقی ۶ پرنده‌ای خوش‌آواز
افقی ۶ مژده
افقی ۶ لعاب‬
افقی ۷ گریزان
افقی ۷ کار خلاف ورزشکار
افقی ۷ ‬ ‫بی‌درنگ‫
افقی ۸ شناساننده
افقی ۸ شتر بارکش
افقی ۸ مسابقه‬ ‫اتومبیلرانی‬ ‫
افقی ۹ تصدیق بی‌ادب
افقی ۹ ایزد خورشید
افقی ۹ ‬ ‫ساز سیمی که ۴۶ سیم دارد و با‬ ‫دست نواخته می‌شود‬
افقی ۱۰ حرف مفعولی
افقی ۱۰ فیلسوف‬ ‫فرانسوی
افقی ۱۰ سبزی خوشبو‬ ‫
افقی ۱۱ میوه کرک‌دار
افقی ۱۱ پیاپی رسیدن
افقی ۱۱ ‬ ‫‫ضد خشک‬ ‫
افقی ۱۲ نغمه
افقی ۱۲ دیگر
افقی ۱۲ شمای خودمانی
افقی ۱۲ پایان شب ... سپید است‬ ‫
افقی ۱۳ ابزاری در منزل برای پاکیزگی
افقی ۱۳ پیمان ناقلا
افقی ۱۳ سقز امروزی‬ ‫
افقی ۱۴ کلمه تأیید
افقی ۱۴ تخته نازک
افقی ۱۴ یار همایون‬ ‫
افقی ۱۵ غذای ملی ایرانی
افقی ۱۵ محلی نزدیک تخت جمشید که در آن تعدادی آثار برجسته‬ ‫از زمان ساسانیان بر جای مانده است‬
عمودی ۱ این گیاه به عنوان یک سبزی خوراکی به صورت خام یا پخته استفاده می‌شود
عمودی ۱ از‬ ‫شهرهای استان فارس که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد‬ ‫
عمودی ۲ لقب
عمودی ۲ فرماندهان
عمودی ۲ بلندمرتبه‬ ‫
عمودی ۳ مادر پیامبر اکرم (ص)
عمودی ۳ تکه کاغذ یا چیزی که توسط آن سهم و نصیب کسی‬ ‫معین شود
عمودی ۳ کاغذ کپی‬ ‫
عمودی ۴ سرپرست
عمودی ۴ کرسی وعظ
عمودی ۴ چهار من تبریز
عمودی ۴ حق گردن‌کلفتی‬ ‫
عمودی ۵ روا کردن امری
عمودی ۵ چراغ دریایی
عمودی ۵ جستن گلوله‬ ‫
عمودی ۶ به همان شکل و ترتیب
عمودی ۶ نوعی جواهر
عمودی ۶ سرانجام‬ ‫
عمودی ۷ اسب آذری
عمودی ۷ از سازها
عمودی ۷ نوعی نارنگی‬ ‫
عمودی ۸ روزی که در آنیم
عمودی ۸ حلال برخی مشکل‌ها!
عمودی ۸ پشت سر هم‬
عمودی ۹ قانون چنگیز
عمودی ۹ زیبا
عمودی ۹ شبکه رایانه‌ای‬
عمودی ۱۰ سحر
عمودی ۱۰ اهداف
عمودی ۱۰ مرکز‬ ایالت بروتاین فرانسه
عمودی ۱۱ هنوز بیگانه
عمودی ۱۱ صفار
عمودی ۱۱ دعوا برای خیرات نیست
عمودی ۱۲ مادربزرگ
عمودی ۱۲ مانع آب
عمودی ۱۲ خطاب بی‌ادب
عمودی ۱۲ بخشش
عمودی ۱۳ بزرگترین شهرک اسلامشهر
عمودی ۱۳ در این وقت
عمودی ۱۳ افسانه‌سرا
عمودی ۱۴ سمت چپ
عمودی ۱۴ نان‌خورشی از شیر گاو و گوسفند
عمودی ۱۴ چرم اعلا
عمودی ۱۵ مهارت
عمودی ۱۵ نوعی دسر که برای مزه‌دار کردن آن را با شکر شیرین کنند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar