جواب مرحله ۲۰۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ انسان چهل هزار سال قبل که نیای بشر به شمارمیرود
افقی ۱ چنگ زننده
افقی ۲ آرزوها
افقی ۲ از قالب‌های شعری
افقی ۲ ‬‫دیوار بلند
افقی ۳ مدرک آوردن
افقی ۳ سر شب
افقی ۳ بنزین بدون سرب
افقی ۴ مساوی
افقی ۴ نیمه گرم
افقی ۴ مدفن عبدالرحمان جامی خالق‬‫ «بهارستان»
افقی ۵ ویتامین جدولی!
افقی ۵ زاغ گوشت ربا
افقی ۵ از ظروف آشپزخانه
افقی ۶ فریبکار
افقی ۶ طلایی رنگ
افقی ۶ پسوند شباهت
افقی ۶ ام‬‫الخبائث
افقی ۷ همگی
افقی ۷ مادر فلزات
افقی ۷ بااهمیت
افقی ۷ بینش
افقی ۸ ملول
افقی ۸ پدران و مادران
افقی ۹ مردن
افقی ۹ مظهر نرمی
افقی ۹ امر از شنیدن
افقی ۹ ‬‫پوستین
افقی ۱۰ گوشت آذری
افقی ۱۰ ترمز چهارپا!
افقی ۱۰ گریبان
افقی ۱۰ طایفه‌ای درهندوستان
افقی ۱۱ جمع جلد
افقی ۱۱ تقویت امواج رادیویی
افقی ۱۱ ‬‫برادر پدر
افقی ۱۲ صدف دردل می‌پرورد!
افقی ۱۲ اهل هرات
افقی ۱۲ مرز
افقی ۱۳ سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا
افقی ۱۳ رودخانه ‬‫مرزی
افقی ۱۳ مایع شفاف بین عدسی و شبکیه چشم
افقی ۱۴ بلیغ
افقی ۱۴ تهمت زدن
افقی ۱۴ داخل شدن
افقی ۱۵ رویدادها
افقی ۱۵ از درد سخن گفتن‬ ‫و از درد شنیدن/با ... ندانی که چه دردیست؟‬
عمودی ۱ زمان نرسیده
عمودی ۱ بیت الاحزان
عمودی ۲ شترکش عرب
عمودی ۲ تاوان
عمودی ۲ محکم و استوار
عمودی ۳ پیروان یک پیامبر
عمودی ۳ بز کوهی
عمودی ۳ نت‬‫ میانی!
عمودی ۳ از پاپوش‌ها!
عمودی ۴ خباز
عمودی ۴ مستهلک شدن
عمودی ۵ واسطه
عمودی ۵ ماه عربی
عمودی ۵ مزه‌ای در سر!
عمودی ۵ صد مترمربع
عمودی ۶ شکاف
عمودی ۶ ‬‫پشیمانی
عمودی ۶ جمع دیه
عمودی ۷ تکرارش صدای دق‌الباب است
عمودی ۷ فرمانده بدن
عمودی ۷ می گویند جواب های است!
عمودی ۷ این پول در سفر امارات به کارتان می‌آید!
عمودی ۸ ناشنوا
عمودی ۸ نقیض سخت
عمودی ۸ اقرار کرده
عمودی ۸ پرنده آفت توت
عمودی ۹ سیاهه
عمودی ۹ به یکباره
عمودی ۹ صوت ‬‫شادباش
عمودی ۹ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۰ ورزش نشانه‌روی
عمودی ۱۰ از حبوبات
عمودی ۱۰ هدر رفته
عمودی ۱۱ ماه میلادی
عمودی ۱۱ صدای زیر
عمودی ۱۱ بخشی‬‫ از سیستم ترمز
عمودی ۱۱ الزام
عمودی ۱۲ درجه‌ای در ارتش
عمودی ۱۲ پیشه یعقوب لیث صفاری
عمودی ۱۳ توجه کرده
عمودی ۱۳ نام قدیم اصفهان
عمودی ۱۳ کفش‬‫ چهارپا!
عمودی ۱۳ بخشش و کرم
عمودی ۱۴ ایستاده
عمودی ۱۴ پیروان مانی
عمودی ۱۴ از القاب مولای متقیان (ع)
عمودی ۱۵ انرژی
عمودی ۱۵ لاغر و نحیف‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar