جواب مرحله ۲۰۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کتاب مقدس زرتشتیان
افقی ۱ برده جنگجو
افقی ۲ دیگر و‬‫ باقی چیزی
افقی ۲ ثابت و بی‌حرکت
افقی ۲ ضربه‌ای در بدمینتون
افقی ۳ ‬‫هم معنی بودن
افقی ۳ کرم کدو
افقی ۳ زبان کوچک
افقی ۴ نماد استقامت‬‫ در طبیعت
افقی ۴ عدد نخست
افقی ۴ بهای پاکت نامه
افقی ۴ ابزار نجاری‬‫
افقی ۵ شهر ریشه‌ای اروپا
افقی ۵ از شهرهای استان فارس
افقی ۵ وسیله‌ای‬‫ برای کمک به راه رفتن بیماران
افقی ۶ خرس تنبل
افقی ۶ پروانه
افقی ۶ ‬‫عصب
افقی ۷ کتابی از فروید
افقی ۷ پیشرو و طلایه
افقی ۷ گیاه حصیربافی‬‫
افقی ۸ مقوای نازک
افقی ۸ داروی بیهوشی
افقی ۸ بایگانی
افقی ۹ چشم عرب‬‫
افقی ۹ ترانه شاد نواحی جنوب ایران
افقی ۹ جانشینان
افقی ۱۰ آبکی
افقی ۱۰ ‬‫ورزشی روی چمن
افقی ۱۰ مستقبل
افقی ۱۱ فرصت
افقی ۱۱ آغشته
افقی ۱۱ پسوند ‬‫شباهت
افقی ۱۲ جای مطمئن
افقی ۱۲ فاسد و ضایع
افقی ۱۲ زمین آذری
افقی ۱۲ ‬‫ملعون واقعه عاشورا
افقی ۱۳ غلام
افقی ۱۳ روش و طریقه
افقی ۱۳ قادر
افقی ۱۴ ‬‫قله معروف کشور نپال
افقی ۱۴ نظر و ملاحظه
افقی ۱۴ پایتخت انگلستان‬‫
افقی ۱۵ قصه‌گو
افقی ۱۵ زنان بر سر کنند‬
عمودی ۱ خود را بزرگ پنداشتن
عمودی ۱ پایتخت ترکمنستان‬‫
عمودی ۲ برعکس
عمودی ۲ مدافع موکل
عمودی ۲ فال نیک
عمودی ۳ رنگ برتر
عمودی ۳ ‬‫هستی
عمودی ۳ جامه کهنه و فرسوده
عمودی ۴ شکننده
عمودی ۴ سقف فرو‬‫ریخته
عمودی ۴ تکرار حرفی
عمودی ۴ وجود دارد
عمودی ۵ فدراسیون بین‌المللی‬‫ بسکتبال
عمودی ۵ آرایش و بزک
عمودی ۵ لنگه بار
عمودی ۶ آموزشگاه عالی
عمودی ۶ ‬‫ماه دهم سال میلادی
عمودی ۷ قدیمی‌ترین بخش اوستا
عمودی ۷ واحد‬‫پول گامبیا
عمودی ۷ واحد اندازه‌گیری وزن در انگلستان
عمودی ۸ فرسوده ‬‫و قراضه
عمودی ۸ حق ناحق سازمان ملل
عمودی ۸ حداد
عمودی ۹ چرم خوشبو‬‫
عمودی ۹ غده فوق کلیوی
عمودی ۹ زنگ چهارپایان
عمودی ۱۰ نوعی بیماری‬‫ ویروسی کشنده
عمودی ۱۰ میوه پرزدار
عمودی ۱۱ دست عرب
عمودی ۱۱ جوجه‬‫تیغی
عمودی ۱۱ کمیابی
عمودی ۱۲ باغ شیراز
عمودی ۱۲ نوعی زغال سنگ
عمودی ۱۲ وسیله نجاری
عمودی ۱۲ پخش و پلا
عمودی ۱۳ سالن پذیرایی بزرگ
عمودی ۱۳ پاره
عمودی ۱۳ ‬‫بخت و اقبال
عمودی ۱۴ هوس زن باردار
عمودی ۱۴ نام شبکه تلویزیونی‬‫ مخصوص کودکان
عمودی ۱۴ حیوانی که در آتش نمی‌سوزد
عمودی ۱۵ از‬‫آثار همایون عامری‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar