جواب مرحله ۲۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ لباس زمستانی
افقی ۱ تابلوی دورنما
افقی ۲ واحد پول ‬‫چین
افقی ۲ ترشی بادمجان
افقی ۲ مبنا در ریاضیات
افقی ۳ پرنده شکارى‬‫
افقی ۳ پادشاهان
افقی ۳ غلاف شمشیر
افقی ۴ مادربزرگ
افقی ۴ یک عامیانه‬‫
افقی ۴ سلاح آرش
افقی ۴ مادر آذری
افقی ۵ معاون هیتلر
افقی ۵ شعبده‌باز
افقی ۵ ‬‫جانشین
افقی ۶ سال‌شمار
افقی ۶ از القاب اشرافی زنان اروپایی
افقی ۶ نام‬‫ ترکی
افقی ۷ کار بی‌اساس و نسنجیده
افقی ۷ ترکیب شیمیایی آبدار‬‫
افقی ۷ فاقد شفافیت
افقی ۸ زعفران
افقی ۸ رشد
افقی ۸ گاری
افقی ۹ سال گذشته‬‫
افقی ۹ پیشنهاد فروش با قیمت بالاتر
افقی ۹ پایتخت اردن
افقی ۱۰ سفید‬‫ ترکی
افقی ۱۰ تکراری
افقی ۱۰ خط‌کش سه‌گوش
افقی ۱۱ دیدن شاعرانه
افقی ۱۱ ‬‫نمایشنامه رادیویی
افقی ۱۱ پرنده‌اى زیبا
افقی ۱۲ معدن
افقی ۱۲ مینای درهم‬‫
افقی ۱۲ از شهرهای استان تهران
افقی ۱۲ بریدن شاخه‌های درخت
افقی ۱۳ ‬‫رسم‌کننده
افقی ۱۳ تاج گل
افقی ۱۳ دوره پس از بیماری
افقی ۱۴ بزرگداشت
افقی ۱۴ ‬‫گاو مقدس
افقی ۱۴ چند رئیس
افقی ۱۵ زلزله سنج
افقی ۱۵ اثری از ابن‌سینا‬
عمودی ۱ طرح و نقشه برای رسیدگی به شخص دیگر
عمودی ۱ ‬‫لوزالمعده
عمودی ۲ زنان خوبرو
عمودی ۲ زین و برگ اسب
عمودی ۲ ورزش برفی‬‫
عمودی ۳ شهری در هلند
عمودی ۳ خرما فروش
عمودی ۳ از مراکز دینی عمده‬‫ هندوان
عمودی ۴ نوعی رابطه خواهر و برادری
عمودی ۴ پایبندی
عمودی ۴ باب روز‬‫
عمودی ۴ مادر وطن
عمودی ۵ زور و توان
عمودی ۵ ملیح
عمودی ۵ درخت انگور
عمودی ۶ پیشکش،‬‫کادو
عمودی ۶ صفرا
عمودی ۷ نامه‌رسان
عمودی ۷ گردهمایی علمی
عمودی ۷ طرف چپ‬‫
عمودی ۸ برچسب
عمودی ۸ کته
عمودی ۸ ترموستات
عمودی ۹ پسر گودرز در شاهنامه‬‫
عمودی ۹ نجار
عمودی ۹ پایتخت اوکراین
عمودی ۱۰ خباز
عمودی ۱۰ فریاد بلند
عمودی ۱۱ جنس‬‫ به ظاهر قوی
عمودی ۱۱ صبحانه نخورده
عمودی ۱۱ شهری در استان اردبیل‬‫
عمودی ۱۲ عدد حمام
عمودی ۱۲ بله لاتین
عمودی ۱۲ ماهی پهن بال
عمودی ۱۲ روستاها
عمودی ۱۳ ‬‫رادار
عمودی ۱۳ ویرگول
عمودی ۱۳ آسیاب آشپزخانه
عمودی ۱۴ وسط
عمودی ۱۴ فرهنگیان
عمودی ۱۴ ‬‫از رودهای ایران
عمودی ۱۵ اثری از حسین مدنی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar