جواب مرحله ۲۰ جدولانه ۲

اثر فهیمه رحیمی
از افعال ربطی
برخی در آستین پرورش می دهند
پایبند به اجرای اصول
چاه کن
حاکم
دوات مرکب
قسمتی از گوش
نوعی سنگ سیاه قابل تورق

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.