جواب مرحله ۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ محل قانون‌گذاری
افقی ۱ جاهل، نادان
افقی ۲ عدد روستا
افقی ۲ از حالات ماده
افقی ۳ شگفت‌انگیز
افقی ۴ زشت، بد
افقی ۴ شخص سرد و نچسب
افقی ۵ مشاجره
افقی ۶ بزدل
افقی ۶ عدد اول
افقی ۷ قبول نشده
افقی ۷ بدکار
عمودی ۱ از حالات دریا
عمودی ۱ دم‌بریده
عمودی ۲ سیاح
عمودی ۳ یار داماد
عمودی ۴ مصر و مبرم
عمودی ۴ از حیوانات موزی
عمودی ۵ هر چیز آویخته
عمودی ۶ خبر دادن از رازهای پنهان
عمودی ۷ عهد بستن
عمودی ۷ ناشنوا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar