جواب مرحله ۱۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ عوض کن ماشین!
افقی ۱ پیکر‬‫ انسان
افقی ۱ فدراسیون شنا‬‫
افقی ۲ روشی در پخت و پز
افقی ۲ بیابان‬‫ وسیعی در جنوب رشته کوه البرز‬‫ در مرکز شمالی ایران‬‫
افقی ۳ به معنی چوب گردن گاو
افقی ۳ ‬‫لؤلؤ
افقی ۳ گذران زندگی
افقی ۳ جبه‬‫
افقی ۴ جای پا
افقی ۴ وضعیت دشوار یا‬‫ خطرناک
افقی ۴ سایه هر چیز پس از‬‫ زوال
افقی ۴ صومعه‬‫
افقی ۵ جماعت و شهرکی در جنوب‬‫ غربی کشور تاجیکستان
افقی ۵ برابر‬‫ در قدر و مرتبه
افقی ۵ آفرین‬‫
افقی ۶ بالاپوش خانم‌ها
افقی ۶ بیمارستانی‬‫ ‬‫در شمال غرب تهران
افقی ۶ کنایه از ‬‫بی‌غیرت‬‫
افقی ۷ خودروی جمعی
افقی ۷ نوعی‬‫ طریقه نمایش رنگی تصویر‬‫ تلویزیونی
افقی ۷ اسلوب
افقی ۷ نیرنگ‬‫
افقی ۸ کتاب آندره ژید‬‫
افقی ۹ از ضمایر
افقی ۹ خودرو جنگی
افقی ۹ سپهر
افقی ۹ حرف نفرت‬‫
افقی ۱۰ عدد ترتیبی
افقی ۱۰ روبند
افقی ۱۰ کارمند‬‫
افقی ۱۱ پول ریختن به حساب
افقی ۱۱ قدرت، توان
افقی ۱۱ بسیار خنک‬‫
افقی ۱۲ نمد زین
افقی ۱۲ بله آلمانی
افقی ۱۲ نمایندگی
افقی ۱۲ پنهان کردن‬‫
افقی ۱۳ خون
افقی ۱۳ آرزوی بزرگ
افقی ۱۳ حرف یونانی
افقی ۱۳ صدا‬‫
افقی ۱۴ مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار شود
افقی ۱۴ دنباله رمان بر باد رفته‬‫
افقی ۱۵ ناحیه، سمت
افقی ۱۵ خط باستانی
افقی ۱۵ قائم به ذات‬
عمودی ۱ منشی
عمودی ۱ پایتخت اروگوئه‬‫
عمودی ۲ تیره بزرگی از گیاهان دو لپه‌ای جدا گلبرگ
عمودی ۲ غذای محلی اردبیل‬‫
عمودی ۳ فراتر از گرم
عمودی ۳ پسوند دال بر زمان
عمودی ۳ کارآموز پزشکی
عمودی ۳ آبادی‬‫
عمودی ۴ دانه‌ای که در میان گندم روید
عمودی ۴ شهری در استان همدان
عمودی ۴ ام‌الخبائث
عمودی ۴ واژه‌ای ‬‫برای بیان درد یا شگفتی‬‫
عمودی ۵ بابا
عمودی ۵ بارکش شهری
عمودی ۵ کلمه تعلیل‬‫
عمودی ۶ رنجیده
عمودی ۶ دهنه
عمودی ۶ فرمانروایان‬‫
عمودی ۷ ساز مولانا
عمودی ۷ لکن
عمودی ۷ فیلسوف فرانسوی
عمودی ۷ شهری در آذربایجان شرقی‬‫
عمودی ۸ تنگ شدن حفره‌ها و مجاری و عروق بدن‬‫
عمودی ۹ بشر
عمودی ۹ جمع رأس
عمودی ۹ مرغ‬ گیلانی
عمودی ۹ عزیز عرب
عمودی ۱۰ بلندپایه
عمودی ۱۰ سروش
عمودی ۱۰ رسیدگی و بازدید
عمودی ۱۱ توبه‌کار
عمودی ۱۱ خواب کودکانه
عمودی ۱۱ شتر بارکش
عمودی ۱۲ سگال
عمودی ۱۲ خرمای پخته
عمودی ۱۲ هماهنگ، جور
عمودی ۱۲ کدوتنبل
عمودی ۱۳ ضمیر بیگانه
عمودی ۱۳ جاویدان
عمودی ۱۳ نشانه اسم مصدر
عمودی ۱۳ نوعی یقه
عمودی ۱۴ شهر مقر سازمان ملل متحد
عمودی ۱۴ آش اماج
عمودی ۱۵ پرتونگاری مفصل
عمودی ۱۵ پوشاننده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz