جواب مرحله ۱۹۸ جدولانه ۲

اثر آگاتا کریستی
از کتب مقدس هنرویسم
استوار کردن
بخشی از مال که به فقیر دهند
بد زبان
برهنه
بلعیدن
بند کردن
بیماری
پول ژاپن
پیمودن
تکیه بر پشتی
تیم فوتبال آلمانی
جنگ ها و فتنه ها
چرخ خودرو
چست و چالاک
حرف فاصله رسان
حشره دانه کش
حقیقی
خطر کردن
خمیر نقاش
دردمندی
دریاچه ترکیه
دفعه و مرتبه
زمان و هنگام
زیرپوش دخترانه
سپس
سزاوار
سنگریزه
سواره
سود پول
صحنه نمایش
صفت چای
ضمیر غایب
طاقچه
عدد هندسی
عددی نشان دهنده زمان
فوتبالیست اسپانیایی
فیلمی با بازی لعیا زنگنه
گوهر ناب و یگانه
لایق
مجموعه
نکته ها
واحدی در وزن
وحشی
ویتامین جدولی
کار آزموده
کشور اروپایی
کنتراتچی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar