جواب مرحله ۱۹۵ جدولانه ۲

آژیر
آفرینش زیبایی
اثر برتولد برشت
اثر عبدالحسین زرین کوب
از ماه های میلادی
از مراکز استان ها
اقامت کردن
بدنام و بی آبرو
بزرگ داشتن
به من
پارچه باریک بلند
پایتخت تبت
پول ژاپن
پیشوای دینی
تنگه جنوبی
حرف تصدیق
حرف همراهی
حطاب بی ادبانه
خانه پشت به آفتاب
خواب
دومین مهره گردن
دیدنی از سپاه
ساختمان و سازنده اش
ساکت و آرام
سولفات آرسنیک
شب طولانی
شهر یزد
شیار لوله تفنگ
طرفدار جدایی دین از سیاست
عدد اول
علامت بیماری
علامت ها
فیلمی با بازی داوود رشیدی
فیلمی با بازی فاطمه معتمد آریا
قابله
قاعده و روش
قوت لایموت
لفظ آخر کلمات
ماست چکیده
ماه سرد
ناخن کشیدن روی پوست
ناقص
واحد سطح
وسیله احتیاطی
کشتزار خربزه و مانند آن
یاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar