جواب مرحله ۱۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سردار نامی ایرانی
افقی ۱ از شهرهای کرمانشاه‬‫
افقی ۲ بیسواد
افقی ۲ رودخانه‌ای جاری در استان گلستان
افقی ۲ ‬‫خطاب بیادبانه
افقی ۳ مادر لر
افقی ۳ قلب
افقی ۳ نوعی بستنی
افقی ۳ ییلاق‬‫ تهران
افقی ۴ معلق
افقی ۴ آسانتر
افقی ۵ خدای هندوان
افقی ۵ تاقچه
افقی ۵ ‬‫مسیحی
افقی ۵ چاشنی غذا
افقی ۶ از مصالح ساختمانی
افقی ۶ یار لورل
افقی ۶ ‬‫مصیبت و گرفتاری
افقی ۷ حرف انتخاب
افقی ۷ زنگ کاروان
افقی ۷ باخه‬‫
افقی ۸ روشندل
افقی ۸ از درآمدهای دولت
افقی ۹ از شهرهای لرستان‬‫
افقی ۹ خوب و پسندیده
افقی ۹ دهان
افقی ۱۰ معامله پولی
افقی ۱۰ سخن بیمار‬‫
افقی ۱۰ خداحافظی بیگانه
افقی ۱۱ چهار من تبریز
افقی ۱۱ تارمی
افقی ۱۱ چاشنی‬‫ غذایی
افقی ۱۱ شهر تمدن قدیم
افقی ۱۲ فیلمی از تهمینه میلانی‬‫
افقی ۱۲ گن
افقی ۱۳ دوستان
افقی ۱۳ خزنده گزنده
افقی ۱۳ نام ترکی
افقی ۱۳ کچل‬‫ ندارد
افقی ۱۴ از شهرهای کرمان
افقی ۱۴ رشد
افقی ۱۴ هر چیز بد و زشت‬‫
افقی ۱۵ هان
افقی ۱۵ در‬
عمودی ۱ دبور
عمودی ۱ مقوی
عمودی ۲ از کلمات شرط
عمودی ۲ گاز مرداب
عمودی ۲ ‬‫استفراغ
عمودی ۲ ساز کلیسا
عمودی ۳ تهوع
عمودی ۳ آسوده و آرام
عمودی ۳ زمان بی‌پایان‬‫
عمودی ۳ پرنده‌ای با پاهای بلند
عمودی ۴ دارو
عمودی ۴ درس زوری
عمودی ۴ فرزندزاده‬‫
عمودی ۵ تهی
عمودی ۵ سردار ایرانی عصر داریوش
عمودی ۶ زائوترسان
عمودی ۶ طلا‬‫
عمودی ۶ مقایسه
عمودی ۶ حرف همراهی
عمودی ۷ قهوه فوری
عمودی ۷ کنجد کوبیده‬‫
عمودی ۷ بنوسیاه
عمودی ۸ انجیر قرآنی
عمودی ۸ خاندان
عمودی ۸ سرای مهر و کین‬‫
عمودی ۸ پوشاک گردن
عمودی ۹ پیاله آبخوری
عمودی ۹ خانه‌های ریز روی‬‫ عکس
عمودی ۹ شمشیر بازی
عمودی ۱۰ درخت جدول
عمودی ۱۰ از شهرهای‬‫ یزد
عمودی ۱۰ کشنده بی‌صدا
عمودی ۱۰ مروارید
عمودی ۱۱ نظم و ترتیب
عمودی ۱۱ خانم‬‫
عمودی ۱۲ معیوب
عمودی ۱۲ خوش‌پوش
عمودی ۱۲ ریسمان
عمودی ۱۳ لیدر
عمودی ۱۳ دومین حرف‬‫الفبای یونانی
عمودی ۱۳ هوای متحرک
عمودی ۱۳ واحد سطح
عمودی ۱۴ عدد حمام
عمودی ۱۴ ‬‫نقش هنری
عمودی ۱۴ از بخش‌هاى شهرستان مراغه
عمودی ۱۴ خودپسندی‬‫
عمودی ۱۵ نگهبان بلندی
عمودی ۱۵ تابلوی بزرگ تبلیغاتی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz