جواب مرحله ۱۹۳ جدولانه ۲

اثر لئو تولستوی
از جهات اصلی
از صور فلکی
از مواد مخدر
از وسایل بازی در پارک
پایتخت سودان جنوبی
پوستین
پیرو حضرت موسیع
تالاب
تمام و کامل
تیم فوتبال انگلیسی
چند فن
حاصل تفریق
حساب کننده
حشره چسبنده
خم کاغذ
خنک
داستان
دانشمند
دست نخورده
راهزن
ردیف
زنده
سخنان بیمارگونه
سزاوار دشنام و نفرین
شاعر فرانسوی گلهای رنج
شغل وکیل
شمیم
شوهر
صاحب
طرفدار حکومت اشرافی
عمود
فتنه
فراموشکار
فرصت
فرمانده
فوتبالیست ایتالیایی
فیلمی از محمد زرین دست
گرفتگی زبان
مثل و مانند
محل پرتاب موشک
محل دریافت عوارض
ناراحتی
نعمت دهنده
نیکوکار
کج بیل باغبانی
کجاست
کوهپایه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.