جواب مرحله ۱۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سکته قلبی
افقی ۱ تنبیه اداری‬‫
افقی ۲ باطل ‌کننده
افقی ۲ رسم ‌کننده
افقی ۲ ‬‫‬‫شهری در استان مازندران‬‫
افقی ۳ شهری در استان اصفهان
افقی ۳ ‬‫رواج و درخشش
افقی ۳ کاغذ سفت ‬‫و ضخیم‬‫
افقی ۴ پهلوان
افقی ۴ پنج آذری
افقی ۴ قسمتی‬‫ از قرآن
افقی ۴ فرهنگ و دانش‬‫
افقی ۵ طریق کوتاه
افقی ۵ مرکز تایوان
افقی ۵ ‬‫تن و پیکر‬‫
افقی ۶ سازمان یافته
افقی ۶ درخور نیاز‬‫
افقی ۶ قعر‬‫
افقی ۷ نام پسرانه
افقی ۷ نگهبان چماقدار‬‫
افقی ۷ کشور آفریقایی‬‫
افقی ۸ آتشگیر
افقی ۸ کامل کردن
افقی ۸ ‬‫پشمینه‌پوش‬‫
افقی ۹ پسوند ساخت صفت
افقی ۹ ‬‫فرشتگان
افقی ۹ غیربلیغ‬‫
افقی ۱۰ تابلوی لیختن‌ستاین
افقی ۱۰ کوره‬‫
افقی ۱۰ سور ازدواج‬ ‫
افقی ۱۱ کیسه‌کش
افقی ۱۱ وقار
افقی ۱۱ شگرد‬
افقی ۱۲ به قول ناصر خسرو، زیور بشر است و زیور کیهان
افقی ۱۲ نوار صوتی
افقی ۱۲ اریب
افقی ۱۲ ‬ ‫کچل‬ ‫
افقی ۱۳ ورم عفونی
افقی ۱۳ جوانمردی
افقی ۱۳ کاربرد واژ‌ه‌ای در یک معنی ویژه‬‫
افقی ۱۴ زبان من ‌درآوردی
افقی ۱۴ یگانه
افقی ۱۴ بعضی‫
افقی ۱۵ گوهر یکتا و بی‌مانند
افقی ۱۵ از آثار صادق هدایت‬
عمودی ۱ مردم
عمودی ۱ بازیگر خانم نیلوفر‬ ‫
عمودی ۲ قوه رشد
عمودی ۲ آفرید‌ه شدگان
عمودی ۲ یکی از پنج اصل دین‬
عمودی ۳ سنگواره
عمودی ۳ سوراخ سوراخ
عمودی ۳ راستی خبر‬ ‫
عمودی ۴ پایان
عمودی ۴ همان تاتار است
عمودی ۴ مظهر زیبایی
عمودی ۴ حجم فرعونی‬ ‫
عمودی ۵ پیشکار
عمودی ۵ اصل و پایه
عمودی ۵ نفس دردمند‬ ‫
عمودی ۶ آواز گروهی
عمودی ۶ به پوشش خود می‌نازد
عمودی ۶ غمگین و آزرده بر اثر ناکامی یا ناامیدی‬
عمودی ۷ تیره
عمودی ۷ نوعی پرنده
عمودی ۷ زود‬ ‫
عمودی ۸ بداندیشی
عمودی ۸ زهرآگین
عمودی ۸ قاتل امام هادی (ع)‬ ‫
عمودی ۹ غذای نوروزی
عمودی ۹ تحریم‬
عمودی ۹ خالکوبی
عمودی ۱۰ تذرو
عمودی ۱۰ زینت ناخن
عمودی ۱۰ یکی از حروف انگلیسی
عمودی ۱۱ نشانه بیماری
عمودی ۱۱ ترسناک
عمودی ۱۱ لاکپشت کارتونی
عمودی ۱۲ خیال
عمودی ۱۲ نت میانی
عمودی ۱۲ خاموش
عمودی ۱۲ آشپزی
عمودی ۱۳ ظرفی برای غذاخوری
عمودی ۱۳ انگور ترش
عمودی ۱۳ وبا
عمودی ۱۴ پیروان دین موسی (ع)
عمودی ۱۴ دم و بازدم
عمودی ۱۴ قلاب سنگ
عمودی ۱۵ اورتوری از لودویک وان بتهوون
عمودی ۱۵ سرپرست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz