جواب مرحله ۱۹ جدولانه ۲

اثر بزرگ علوی
از ابزار بنایی
از درندگان
بسیار تشنه بودن
چاه عرب
رعشه
شانه به سر
شهر سعدی و حافظ
فریفتن
قمر
کتاب ابن سینا در علم طب
کلام درویش

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.