جواب مرحله ۱۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خطا یا کاستی‌های گذشته را با انجام دادن عملی شایسته تلافی کردن
افقی ۱ حافظه جانبی رایانه
افقی ۲ سالخورده
افقی ۲ پیروزی ورزشی
افقی ۲ ضعیف و سست‌شده
افقی ۳ مکان
افقی ۳ از آثار ژان پل سارتر
افقی ۳ جمهوری ما
افقی ۴ حسرت
افقی ۴ دوست و همدم
افقی ۴ زمان مرگ
افقی ۴ واحدی در وزن
افقی ۵ مجموعه کارمندان یک اداره
افقی ۵ یک دسته سرباز (روسی)
افقی ۶ قسمی قالی غیر ظریف
افقی ۶ باریدن نزولات جوی
افقی ۶ نام مردانه
افقی ۷ تاب‌آویز کودکان
افقی ۷ خورشی ترش و شیرین با مغز گردو
افقی ۷ برآمدگی ته کفش
افقی ۸ لون
افقی ۸ جمع نکته
افقی ۸ قرار و پیمان
افقی ۸ ظاهر ساختمان
افقی ۹ هنوز بیگانه
افقی ۹ پایتخت زامبیا
افقی ۹ چنین
افقی ۱۰ بسیار بخشنده
افقی ۱۰ لگام و افسار
افقی ۱۰ توبه کننده
افقی ۱۱ برملا کننده
افقی ۱۱ از بیماری‌های خونی
افقی ۱۲ دستور
افقی ۱۲ فلز چهره
افقی ۱۲ تکنیکی
افقی ۱۲ عضو فعال بدن
افقی ۱۳ آنچه در پایین صفحه کتاب نوشته شود
افقی ۱۳ شبه‌جزیره و منطقه‌ای در جنوب اوکراین
افقی ۱۳ درخت انگور
افقی ۱۴ وزن شعر چینی و ویتنامی
افقی ۱۴ بازداشت
افقی ۱۴ اشاره قریب
افقی ۱۵ زشت و ناپسند
افقی ۱۵ از ورزش‌های قدیمی
عمودی ۱ صدایی برای هدایت پرندگان به طرف لانه
عمودی ۱ از انواع جمله
عمودی ۱ نجس و آلوده
عمودی ۲ زبان اختراعی دکتر زامنهوف لهستانی
عمودی ۲ استاد و زبردست
عمودی ۳ گریز آهو
عمودی ۳ شش کیلومتر
عمودی ۳ خوراک جگر گوسفند
عمودی ۴ نام
عمودی ۴ محل پرتاب موشک
عمودی ۴ در غربت فراوان زنند
عمودی ۴ در معدن بجویید
عمودی ۵ بدنام
عمودی ۵ از جهات فرعی
عمودی ۶ سلب کننده
عمودی ۶ بوی پشم سوخته
عمودی ۶ وی ادبی!
عمودی ۷ شهری در استان زنجان
عمودی ۷ ... آموز اگر طالب فیضی
عمودی ۷ به غیر از
عمودی ۸ جانب
عمودی ۸ روز مرزی
عمودی ۸ اسب سرخ تیره
عمودی ۸ تیمی در آلمان
عمودی ۹ نصف آدرس
عمودی ۹ مأمور اطفائیه
عمودی ۹ چاق
عمودی ۱۰ از مصالح ساختمانی
عمودی ۱۰ کشیدن
عمودی ۱۰ نام مردانه
عمودی ۱۱ برطرف شدن پریشانی با اندوه، و آرام شدن
عمودی ۱۱ شهری در آلمان
عمودی ۱۲ شوخی
عمودی ۱۲ نوعی پیچ و آچار
عمودی ۱۲ خطی در دایره
عمودی ۱۲ شانه غله‌افشان برزگران
عمودی ۱۳ ماده‌ای توهم‌زا و مخدر
عمودی ۱۳ بداقبالی
عمودی ۱۳ پیشوند نفی
عمودی ۱۴ جنگی
عمودی ۱۴ مسلک بودایی تبتیان
عمودی ۱۵ شجاعت
عمودی ۱۵ سمت
عمودی ۱۵ پارچه پر سوراخ!

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz