جواب مرحله ۱۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رباط
افقی ۱ کارگاه نقاشی
افقی ۱ شهرستانی در‬ ‫جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان
افقی ۲ از‬‫ نویسندگان مشهور نروژ
افقی ۲ وصله پینه هنرمندانه
افقی ۲ تاریکی‬‫
افقی ۲ استخوان نرم و نازک روی انگشت
افقی ۳ جانور درنده‬‫
افقی ۳ آسایش
افقی ۳ درخشیدن
افقی ۳ خاک کوزه‌گری
افقی ۳ درخت‬‫ مجنون
افقی ۴ سیماب
افقی ۴ باغ‌ها
افقی ۴ دوره آموزشی چند‬‫ماهه
افقی ۴ کمان حلاجی
افقی ۴ مجرای خون در بدن
افقی ۵ خواب‬‫ بچه‌گانه
افقی ۵ خاک
افقی ۵ قهرمان تقسیم اراضی مکزیک
افقی ۶ ‬‫سرشت
افقی ۶ ژئولوژیست
افقی ۶ اسب کتل و یدک
افقی ۷ بهشت‬ ‫زیر پای آنان است
افقی ۷ همدستان
افقی ۷ خانم و خاتون
افقی ۸ ‬‫مرکز ایتالیا
افقی ۸ وطن
افقی ۸ از درختان همیشه سبز
افقی ۸ صابون‬‫ گیاهی
افقی ۸ خویشاوندی
افقی ۹ فانوس دریایی
افقی ۹ همه
افقی ۹ زنگ‬‫ کلیسا
افقی ۹ نیرو و توانایی
افقی ۹ بیماری و رنجوری
افقی ۱۰ وسایل‬‫ سوارکاری
افقی ۱۰ دشوار
افقی ۱۰ گناه
افقی ۱۰ کارکرده و مستعمل اما‬‫ قابل استفاده
افقی ۱۱ فرضیه مشهور اینشتین
افقی ۱۱ پانتومتر‬‫
افقی ۱۱ خوان به طعام آراسته
عمودی ۱ اثری از خواجه عبدا... انصاری
عمودی ۲ شهر‬‫ زیتون
عمودی ۲ مریخ
عمودی ۳ رود آرام
عمودی ۳ هم سخن
عمودی ۳ ناپدری
عمودی ۴ والد
عمودی ۴ تپه‌ها
عمودی ۴ نصف قیمت
عمودی ۵ سمت چپ
عمودی ۵ تحفه‬‫ و کادو
عمودی ۶ سلام گفتن
عمودی ۶ سالک
عمودی ۷ قهرمان جنگلی‬‫ سینما
عمودی ۷ جامه ابریشمین
عمودی ۸ شعله آتش
عمودی ۸ کفیل و‬‫ عهده‌دار غرامت
عمودی ۸ پدر بزرگ
عمودی ۹ آسیب و زیان
عمودی ۹ حرف‬‫ فقدان
عمودی ۹ نویسنده کتاب «طاعون»
عمودی ۱۰ قرقره و چرخ‬‫ کوچک
عمودی ۱۰ دورویی
عمودی ۱۱ قشون
عمودی ۱۱ بچه مرغ
عمودی ۱۲ ستم‬‫ کشیدن
عمودی ۱۲ سایه گاه
عمودی ۱۲ خیلی محرمانه
عمودی ۱۳ میوه تلفنی‬‫
عمودی ۱۳ زرشک
عمودی ۱۳ ضمیر اتحاد
عمودی ۱۴ عکس من
عمودی ۱۴ از پرندگان‬‫ خوش‌آواز
عمودی ۱۵ گروه هنری
عمودی ۱۵ ماهی در خزان
عمودی ۱۶ ‬‫شهری در استان آذربایجان شرقی
عمودی ۱۶ بخشنده و صاحب‬‫ کرم
عمودی ۱۷ رنج بی‌پایان
عمودی ۱۷ دوست خاموش
عمودی ۱۷ ولیکن
عمودی ۱۸ دروازه
عمودی ۱۸ اکنون و در این وقت
عمودی ۱۸ ماه سرد
عمودی ۱۹ واپسین‬‫
عمودی ۱۹ بسته شدن
عمودی ۲۰ اثری از لئون تولستوی نویسنده‬‫ نامدار روسی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar