جواب مرحله ۱۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ظاهر و هویدا
افقی ۱ امام صادق(ع) فرمودند ‬‫این صفت در شخص مسلمان یافت ‬‫نمی‌شود
افقی ۱ این تنگه (واقع شده در پنج‬‫ ‬‫کیلومتری شهر دهلران) دارای زیبای‌های ‬‫منحصر به فردی است که می‌تواند ‬‫چشم هر بیننده، کوهنورد، صخر‌ه‌نورد و‬‫ ‬‫عالقه‌مند به طبیعت و میراث فرهنگی و‬‫ ‬‫تاریخ و تمدن باستان را بنوازد‬‫
افقی ۲ یکی از عیوب انکساری چشم
افقی ۲ مغرب‬‫
افقی ۳ حرف عطف
افقی ۳ آزاد
افقی ۳ نوعی پرنده
افقی ۳ حرف‬‫ جمع‬‫
افقی ۴ برج جدولی
افقی ۴ راحتی، سکون
افقی ۴ یکی از‬‫ حروف انگلیسی
افقی ۴ قسمتی از پا‬‫
افقی ۵ پولک ماهی
افقی ۵ یگانه
افقی ۵ پیراستن به شیوه‬‫ عکاسان‬‫
افقی ۶ دختر بی‌پدر
افقی ۶ ساختمانی تقریباً به‬‫ ‬‫شکل نیم کره
افقی ۶ فانی‬‫
افقی ۷ ویتامین گوجه‌فرنگی
افقی ۷ میراث
افقی ۷ جواب‬‫ ‬‫گرفته
افقی ۷ نمد زین‬‫
افقی ۸ خبرگزاری ایران
افقی ۸ یار هوی!
افقی ۸ عتیقه‬‫
افقی ۹ نومیدی
افقی ۹ خانه بزرگ
افقی ۹ گشاد نیست
افقی ۹ ‬‫یازده!‬‫
افقی ۱۰ واژه پرسش
افقی ۱۰ شهری در خراسان رضوی
افقی ۱۰ برش کنگر‌ه‌ای
افقی ۱۱ آغاز جهان
افقی ۱۱ توپ و تشر
افقی ۱۱ سود حرام‬‫
افقی ۱۲ پول خرد هند
افقی ۱۲ شهری در بلژیک
افقی ۱۲ شاعر قصیده‌سرای عهد قاجاریه
افقی ۱۲ صدای پنچری‬‫
افقی ۱۳ پنهان کردن
افقی ۱۳ قلندر
افقی ۱۳ کوزه سفالی
افقی ۱۳ نوعی خط‌کش
افقی ۱۴ ورم کرده
افقی ۱۴ کتابی از گراهام گرین داستان‌سرای انگلیسی‬‫
افقی ۱۵ دانه‌های این گیاه دولپه‌ای به سبب دارا بودن روغن قابل استخراج تنها قسمت مورد استفاده‬‫ ‬‫آن است
افقی ۱۵ پوسته کره چشم
افقی ۱۵ لانه زنبور‬
عمودی ۱ کشوری در آفریقا
عمودی ۱ تک تک
عمودی ۱ مترسک‬‫
عمودی ۲ از سر تا ته کاری آگاه بودن‬‫
عمودی ۳ رفوزه در امتحان
عمودی ۳ نوعی شلوار
عمودی ۳ نوشته پژوهشی
عمودی ۳ سوسن کبود‬‫
عمودی ۴ طرف، جانب
عمودی ۴ پرده نیلگون
عمودی ۴ فلز سرچشمه
عمودی ۴ رنج‬‫
عمودی ۵ نمی‌بیند
عمودی ۵ وحشت
عمودی ۵ خانه چوبی‫
عمودی ۶ گیاه پیچک
عمودی ۶ خاک نرم
عمودی ۶ داخل‬‫
عمودی ۷ اصفهان سابق
عمودی ۷ هواپیمای روسی
عمودی ۷ گریزان
عمودی ۷ بزرگ جثه‬‫
عمودی ۸ به بدی مشهور شدن‬‫
عمودی ۹ پارچه نخی
عمودی ۹ خواهر
عمودی ۹ جدا
عمودی ۹ شهر‬‫ رازی‬
عمودی ۱۰ مرغ می‌رود!
عمودی ۱۰ رنجوری
عمودی ۱۰ مرغی شبیه کبوتر
عمودی ۱۱ بشارت دهنده
عمودی ۱۱ دسته، گروه
عمودی ۱۱ رشد
عمودی ۱۲ درخت انگور
عمودی ۱۲ مضمون
عمودی ۱۲ بخشی از سیرابی
عمودی ۱۲ شب برات
عمودی ۱۳ از اصوات عاطفی حاکی از درد
عمودی ۱۳ آپارتمان کوچک
عمودی ۱۳ مغز یا هسته اصلی چیزی
عمودی ۱۳ حرف نفی ابد
عمودی ۱۴ رسوا شد و رازش آشکار گردید
عمودی ۱۵ کاغذ فروش
عمودی ۱۵ رد
عمودی ۱۵ انباری جهت نگهداری از مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه انسان و دام

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz