جواب مرحله ۱۸۵ جدولانه ۲

آبرومند
آسیب
از محله های تهران
از ورزش های گروهی
ایل
بخشش
برکه
بزرگ و گنده
بلی
به راه انداختن
پرندگان
پوشش دندان
پیش
پیش شماره
جامه صاف کن
جدا شده
جز ها
حق ناحق سازمان ملل
خشک و بی آب
خشکی
خوردنی های کنار غذای اصلی
خوف
دارای ساختار و نظام
درخور
دیوار گلی
رام
راهرو
رزق
زیاد
ساقه زیر زمینی برخی گیاهان
شاعران شعر نو
شخصیت دارای جذبه و نفوذ در دیگران
شراب
شهر انار
شیر
فلز سنگین
فیلمی از مهدی معرئیان
گرو
گل سرخ
مزد و پاداش
مسافر
نخست
نی میان تهی
همه را فرا گرفته
واحد طول انگلیسی
کشور آفریقایی
یادداشت
یک دفعه

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.