جواب مرحله ۱۸۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایداری کردن
افقی ۱ نوعی ابر باران‌زا
افقی ۲ لقب پادشاهان چین
افقی ۲ یوزپلنگ
افقی ۲ فرمان نظامی کوبیدن پاها بر زمین بدون پیشروی
افقی ۳ ‬‫طلایی رنگ
افقی ۳ رود اروپایی
افقی ۳ لون
افقی ۳ خریدن
افقی ۴ جواب عروس خانم!
افقی ۴ می خورند و لنگر می‌اندازند!
افقی ۴ شیرینی بزرگ عروسی
افقی ۴ الفبای‬‫ موسیقایی
افقی ۵ عزیز عرب!
افقی ۵ جامه یا هر چیز ویژه آقایان
افقی ۵ مخترع ماشین بخار
افقی ۶ حواری خائن
افقی ۶ یکدندگی
افقی ۶ نرمی و شکنندگی
افقی ۷ ‬‫چندین درس
افقی ۷ گوشه‌ها
افقی ۷ خورشید تازی
افقی ۸ خیسی اندک
افقی ۸ سیاستمدار
افقی ۸ از جزایر ایرانی خلیج همیشه فارس
افقی ۸ برهنه
افقی ۹ ‬‫باطری و زمین دوتایی‌اش را دارند!
افقی ۹ نیستی
افقی ۹ زادگاه رستم
افقی ۱۰ تبعیدگاه ابوذر
افقی ۱۰ گناهکار
افقی ۱۰ دریچه موتور خودرو
افقی ۱۱ تقویت‬‫ امواج رادیویی
افقی ۱۱ بمبی که برای انهدام هدف‌هایی در دوردست پرتاب شود
افقی ۱۱ ریشه
افقی ۱۲ مساوی
افقی ۱۲ قورباغه
افقی ۱۲ بهتر از هیچی‬‫ است!
افقی ۱۲ تابه نان پزی
افقی ۱۳ بر صورت آقایان بجویید
افقی ۱۳ ننر
افقی ۱۳ راه میان بر
افقی ۱۳ تک
افقی ۱۴ آراینده
افقی ۱۴ حمیت
افقی ۱۴ آفریننده
افقی ۱۵ عملی که‬‫ باخودنمایی یا تکبر همراه باشد
افقی ۱۵ جانوری از خانواده میمون‬
عمودی ۱ مغز سر
عمودی ۱ خطاط و کاتب قرآن که فرزند شاهرخ و نوه تیمور بود
عمودی ۲ معروف‌ترین ظرف آشپزخانه
عمودی ۲ محل کارپزشک
عمودی ۲ ‬‫مهتر
عمودی ۳ تواناتر
عمودی ۳ دوست داشتن
عمودی ۳ دانه گیاه که برای کاشت زیر خاک شود
عمودی ۳ ضربه فوتبالی
عمودی ۴ پسوند شباهت
عمودی ۴ روحانی‬‫ مبارز عصر رضاخان
عمودی ۴ میوه شیرین تابستانی
عمودی ۴ کلام بی‌پرده
عمودی ۵ ضمیر وزنی!
عمودی ۵ زیره سبز
عمودی ۵ شوخی ادبی
عمودی ۶ زیرک
عمودی ۶ تندرست
عمودی ۶ ‬‫هیاهو کردن
عمودی ۷ از وسایل غذاخوری
عمودی ۷ سجده گزار
عمودی ۷ بدبوی پرخاصیت!
عمودی ۸ طلایه‌دار الفبای لاتین
عمودی ۸ سرباز همه فن حریف
عمودی ۸ سقف‬‫ کشویی خودرو
عمودی ۸ زادگاه رازی
عمودی ۹ پوشش
عمودی ۹ ترسناک
عمودی ۹ سختی و مشقت
عمودی ۱۰ خودروی جنگی
عمودی ۱۰ اجازه‌نامه
عمودی ۱۰ فرزند
عمودی ۱۱ از پهلوانان‬‫ بزرگ و خوشنام ایرانی شاهنامه
عمودی ۱۱ همه و تمامی
عمودی ۱۱ رایحه
عمودی ۱۲ نام ترکی
عمودی ۱۲ برنج شوشتری
عمودی ۱۲ نیلی رنگ
عمودی ۱۲ از جریان‌های دوگانه‬‫ برق شهری
عمودی ۱۳ سبزی غده‌ای!
عمودی ۱۳ ازمزه‌ها
عمودی ۱۳ گونه برجسته
عمودی ۱۳ برودت
عمودی ۱۴ عملیات دفع علف‌های هرز
عمودی ۱۴ به پشت افتاده
عمودی ۱۴ بخشی‬‫ از خاک خوزستان را دربرمی‌گیرد
عمودی ۱۵ اولین مستند نادر طالب‌زاده که در آمریکا ساخته شد
عمودی ۱۵ ابر زمینی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar