جواب مرحله ۱۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهره‌ای که برای سرگرمی‬‫ ‬‫کودک بالای گهواره آویزان کنند‬‫
افقی ۱ بنای زیبا و باشکوه‬‫
افقی ۲ مرواریدها
افقی ۲ شرح کتاب‬‫ اوستا
افقی ۲ سازی بادی‬‫
افقی ۳ شکوفایی و پیشرفت
افقی ۳ تشت‬‫ گلی
افقی ۳ پیرو مانی‬‫
افقی ۴ سحر
افقی ۴ گوشت آذری
افقی ۴ ‬‫زننده‬‫
افقی ۵ بوسیله
افقی ۵ موازی با یکدیگر
افقی ۵ ‬‫پرچم
افقی ۵ مخفف اگر‬‫
افقی ۶ دشت بلند و هموار
افقی ۶ حاوی‬‫
افقی ۶ حنجره‬‫
افقی ۷ پرتاب سنگ
افقی ۷ مقایسه
افقی ۷ ‬‫سرمربی فوتبال آلمانی‬‫
افقی ۸ عدد مهاجم
افقی ۸ میوه باب‬‫ لواشک
افقی ۸ گنجینه اسناد‬‫
افقی ۹ قوه، توانایی
افقی ۹ کوچکترین‬‫ جزء انرژی
افقی ۹ دیرین‬‫
افقی ۱۰ پرده‌دری
افقی ۱۰ دیدن
افقی ۱۰ یاریگر‬‫
افقی ۱۱ اشاره به ذات حق
افقی ۱۱ مورد نیاز یا حتمی
افقی ۱۱ مشک خالص
افقی ۱۱ تنها‬‫
افقی ۱۲ راننده اتومبیل
افقی ۱۲ دهان
افقی ۱۲ شگفت‌زدگی‫
افقی ۱۳ جرأت، پررویی
افقی ۱۳ صنعتی در شعر
افقی ۱۳ کوشش‬‫
افقی ۱۴ مرض سگ بیمار
افقی ۱۴ شهری در استان لرستان
افقی ۱۴ آغاز‬‫
افقی ۱۵ جوهر سقز
افقی ۱۵ سبزی پر ویتامین‬
عمودی ۱ ماه تمام
عمودی ۱ مجاز از تعلل و بی‌توجهی‬‫
عمودی ۲ از قاره‌ها
عمودی ۲ بالاپوش خانم‌ها
عمودی ۲ پرنده‌ای پر سر و صدا و خودنما با پروازی سریع‬‫ ‬‫و مستقیم‬‫
عمودی ۳ زیرک، باهوش
عمودی ۳ علم مطالعه خواص طبیعت
عمودی ۳ سبیل‬‫
عمودی ۴ آدمکش
عمودی ۴ روستا
عمودی ۴ قناتی در روستای طاقانک‬‫
عمودی ۵ حرف ربط
عمودی ۵ مترسک
عمودی ۵ گلزن سابق پرسپولیس‬‫
عمودی ۶ پارچه نخی
عمودی ۶ مرکز یونان
عمودی ۶ شوره‌زار
عمودی ۶ پرستیدنی در دوره جاهلیت‬‫
عمودی ۷ مقابل فرجام و انتها
عمودی ۷ پایدار و همیشگی
عمودی ۷ جسور‬‫
عمودی ۸ روز چهاردهم ماه شعبان
عمودی ۸ سازمان ماهی
عمودی ۸ شگردها‬‫
عمودی ۹ بی‌ثمر
عمودی ۹ یک نوع عنصر بی‌رنگ گازی
عمودی ۹ هدف تیر
عمودی ۱۰ گاه از نهاد برآید
عمودی ۱۰ کفیل
عمودی ۱۰ یکی از طعم‌ها
عمودی ۱۰ عنصری سنگین، سمی و چکش‌خور‬
عمودی ۱۱ راغب
عمودی ۱۱ رهبری، پیشوایی
عمودی ۱۱ لؤلؤ
عمودی ۱۲ ضرر
عمودی ۱۲ ناشنوا
عمودی ۱۲ پیشه و هنر
عمودی ۱۳ نامی از نام‌های زنان عرب
عمودی ۱۳ معجونی از برگ گل، گلاب و شکر
عمودی ۱۳ نوعی موجود کلروفیل‌دار
عمودی ۱۴ گهواره
عمودی ۱۴ سالاد محبوب
عمودی ۱۴ معاوضه کردن
عمودی ۱۵ شیوه کشت بدون خاک
عمودی ۱۵ شوهر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz