جواب مرحله ۱۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ یک نوع غذای دریایی
افقی ۱ عید ‬‫تولد حضرت مسیح (ع)‬‫
افقی ۲ جایگاه
افقی ۲ شعاع
افقی ۲ کشتیبان‬‫
افقی ۳ بی‌حرکت
افقی ۳ پرچم
افقی ۳ اندازه لباس‬‫
افقی ۴ نام فردیناند مدافع منچستر‬‫ یونایتد
افقی ۴ رنگ مو
افقی ۴ لباس شنا
افقی ۴ ‬‫افسون‬‫
افقی ۵ مخفف گند
افقی ۵ جامه‌ها
افقی ۵ مهربانی‬‫
افقی ۶ اول، آغاز
افقی ۶ بیماری چینی
افقی ۶ خم‬‫ بزرگ‬‫
افقی ۷ درخشان
افقی ۷ دوش‌انداز
افقی ۷ پیمودن
افقی ۷ ‬‫شهر عادت!‬‫
افقی ۸ ورزش توپ و راکت
افقی ۸ هراس
افقی ۸ ‬‫آنفلوآنزا‬‫
افقی ۹ بوی خوب زیر شکم آهو
افقی ۹ ‬‫محبت
افقی ۹ دستور سکوت
افقی ۹ بسیار‬‫ روان‬‫
افقی ۱۰ شهر حضرت عبدالعظیم
افقی ۱۰ ‬‫جای درم و دینار از چرم یا پارچه
افقی ۱۰ ‬‫نظم، ترتیب‬‫
افقی ۱۱ سوراخ گوش
افقی ۱۱ یکپارچگی
افقی ۱۱ زمینه‬‫
افقی ۱۲ نام امام اول شیعیان
افقی ۱۲ سرازیری
افقی ۱۲ گریز غریزی
افقی ۱۲ نوعی یقه‬‫
افقی ۱۳ طعنه زن سیر
افقی ۱۳ کنکاش
افقی ۱۳ ضد و ناجور‬‫
افقی ۱۴ صفت چای
افقی ۱۴ با گفت آید
افقی ۱۴ بهر پخت آبگوشت می‌باید خرید‬‫
افقی ۱۵ قفسه شیشه‌ای
افقی ۱۵ مثل ثروت فراوان و بی‌حساب‬
عمودی ۱ تیراژ
عمودی ۱ نوعی غذا‬‫
عمودی ۲ شهر استان اصفهان
عمودی ۲ همان گل سرخ است
عمودی ۲ کشوری عربی در آفریقای‬‫ شمالی‬‫
عمودی ۳ نور کم
عمودی ۳ همین دم
عمودی ۳ شیوه اداره مملکت‬‫
عمودی ۴ واژه‌ای گیلکی به معنای زمین هموار و بی‌گیاه
عمودی ۴ اسفنجی
عمودی ۴ شهر خرما
عمودی ۴ نیرو‬‫
عمودی ۵ غذایی با تخم‌مرغ
عمودی ۵ کشوری با مرکزیت خارطوم
عمودی ۵ طرف، جانب‬‫
عمودی ۶ بالا به انگلیسی
عمودی ۶ گیاهی با سه برگچه که به مصرف چهارپایان می‌رسد
عمودی ۶ تنها فیلم استنلی کوبریک در ژانر وحشت‬‫
عمودی ۷ گریختن
عمودی ۷ سهل
عمودی ۷ زادگاه نیما‬‫
عمودی ۸ گوهر یکتا و بی‌مانند
عمودی ۸ واژه شگفتی
عمودی ۸ برای نقاشی به کار آید‬‫
عمودی ۹ سوی دیگر
عمودی ۹ فهرست
عمودی ۹ ‬ ضمیر اشاره به نزدیک
عمودی ۱۰ واحد وزن معادل یک بیست و یکم مثقال
عمودی ۱۰ جادوگر
عمودی ۱۰ جامد
عمودی ۱۱ رود فرانسه
عمودی ۱۱ پول ریختن به حساب
عمودی ۱۱ پناهگاه
عمودی ۱۲ گل نومیدی
عمودی ۱۲ صدای خالی شدن باد تیوپ دوچرخه و اتومبیل
عمودی ۱۲ بی‌رونق
عمودی ۱۲ با ناز آید
عمودی ۱۳ بخشندگی
عمودی ۱۳ خیانتکار
عمودی ۱۳ دستگیر، مقید
عمودی ۱۴ گرداننده
عمودی ۱۴ مجلس روسیه
عمودی ۱۴ مظهر عدالت
عمودی ۱۵ از ادوات موسیقی
عمودی ۱۵ خودروی تشریفاتی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz