جواب مرحله ۱۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از زن بسیار حیله‌گر و جادوگر در داستان امیر ارسلان که به دست وی کشته شد
افقی ۱ نت میانی!
افقی ۲ گوشه‌ها
افقی ۲ از زیر‬‫انداز‌ها
افقی ۲ میوه ریز دوقلو!
افقی ۳ سرمای شدید
افقی ۳ پشته خاک
افقی ۳ احمق
افقی ۳ نمودار بیان کننده جایگاه‌های اداری یک سازمان
افقی ۴ کشتی‬‫های جنگی
افقی ۴ از نزولات مخرب آسمانی
افقی ۴ یک نهم چیزی
افقی ۵ سزاوار
افقی ۵ کمان صورت
افقی ۵ صوت ندا
افقی ۶ دوست داشتن
افقی ۶ زحمتکش
افقی ۶ ‬‫بندر بحران زده اوکراین
افقی ۷ پس از چین می آید!
افقی ۷ زراعت دیم
افقی ۷ از جنگ‌افزارهای قدیمی
افقی ۸ خودروی جنگی
افقی ۸ نخست
افقی ۸ ‬‫ساده‌تر
افقی ۹ انباز
افقی ۹ برابری
افقی ۹ گمراهی
افقی ۱۰ کفش قدما
افقی ۱۰ سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح
افقی ۱۰ پس ندادنی خسیس!‬‫
افقی ۱۱ شهر بی دفاع!
افقی ۱۱ سرزنشگر
افقی ۱۱ ناخلف
افقی ۱۲ بی حال
افقی ۱۲ آتشدان
افقی ۱۲ دوران پس از تولد
افقی ۱۳ پدر حضرت ابراهیم (ع)
افقی ۱۳ فیلسوف و‬‫ مورخ فرانسوی قرن ۱۹ که تاریخ را سرچشمه تجربه‌ها نامید
افقی ۱۳ واحد ورزش والیبال
افقی ۱۳ یازده!
افقی ۱۴ عصاره
افقی ۱۴ شهر روی آب!
افقی ۱۴ ‬‫پست‌تر
افقی ۱۵ الفبای موسیقی
افقی ۱۵ متافیزیک‬
عمودی ۱ پونه کوهی
عمودی ۱ از تقسیمات کشوری در قدیم معادل شهر
عمودی ۲ اشاره کردن
عمودی ۲ پزشک
عمودی ۲ فاصله بین دو مکان
عمودی ۳ مادر‬ ‫ورزش ها
عمودی ۳ غوزه پنبه
عمودی ۳ خوابیده
عمودی ۳ مزه روی آدم عبوس!
عمودی ۴ فائز
عمودی ۴ واخواست سفته
عمودی ۴ شاداب
عمودی ۵ جدانشدنی
عمودی ۵ نوعی لنز عکاسی
عمودی ۵ ‬‫علامت جمع فارسی
عمودی ۶ موی مجعد
عمودی ۶ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
عمودی ۶ هجرت کننده
عمودی ۷ اما،ولی
عمودی ۷ چراغ
عمودی ۷ غیرمجاز‬‫
عمودی ۸ وسایل
عمودی ۸ گیاه خورشتی
عمودی ۸ واحد ورزش بوکس
عمودی ۹ دفاع میانی تیم ملی فوتبال برزیل در سال‌های قبل که چند روز قبل‬ ‫سفری به ایران داشت
عمودی ۹ رنگارنگ
عمودی ۹ پدربزرگ
عمودی ۱۰ پرورندگان
عمودی ۱۰ ماه پاییزی
عمودی ۱۰ نگاه خیره
عمودی ۱۱ جوی خون
عمودی ۱۱ دایره‌ای شکل
عمودی ۱۱ ‬‫خودروی عمومی بزرگ حمل مسافر
عمودی ۱۲ صفر
عمودی ۱۲ هوو
عمودی ۱۲ انعکاس
عمودی ۱۳ بتی در جاهلیت
عمودی ۱۳ فرمان توقف
عمودی ۱۳ آش ساده
عمودی ۱۳ عدد ماه!‬‫
عمودی ۱۴ فی‌الواقع شکر است!
عمودی ۱۴ طلایی
عمودی ۱۴ دفع کننده
عمودی ۱۵ صنعت ادبی استفاده از مفهومی کمکی برای رساندن مفاهیم سخت و‬ ‫دیریاب
عمودی ۱۵ رفیق و همنشین‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar