جواب مرحله ۱۸ جدولانه ۲

اثر امین فقیری
اثر محمود دولت آبادی
بیماری جلدی خارش زا
خاکستر
ذات و سرشت
ریاکار
زشت و نامطبوع
سقف فرو ریخته
فسیل
فلز چهره
ناموفق و ناسازگار
نیک

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.