جواب مرحله ۱۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ درختچه‌ای با میوه ترش بیضوی شکل و گوشت‌دار و قرمز رنگ و کمی از زیتون کوچک تر که در تهیه کمپوت و مربا به کار می‬‫رود
افقی ۱ خودکار
افقی ۲ ماه سریانی
افقی ۲ رانده شده از درگاه خداوند
افقی ۲ صدا و آوا
افقی ۳ حاجت و خواسته
افقی ۳ نام دخترانه وطنی
افقی ۳ خلیجی در‬‫ شمال شرقی اقیانوس هند
افقی ۴ برهنه
افقی ۴ فراوان
افقی ۴ شیک
افقی ۴ بوی ماندگی
افقی ۵ حدس و خیال
افقی ۵ کلام منظوم
افقی ۵ کاوش کردن
افقی ۶ کشمش
افقی ۶ ‬‫غزال
افقی ۶ آرزوها
افقی ۷ سنگریزه
افقی ۷ تاثیر گرفته
افقی ۷ کبک مشهور
افقی ۸ مردن از غصه
افقی ۸ ستاره دنباله دار
افقی ۸ از مصالح ساختمانی که گاه مسلح‬‫ می شود!
افقی ۸ «شرح» بی آغاز!
افقی ۹ زادگاه حضرت ابراهیم (ع)
افقی ۹ رنج و آزار دادن
افقی ۹ ظرف قهرمانی!
افقی ۱۰ از چهار عمل اصلی ریاضیات
افقی ۱۰ ‬‫دوختن
افقی ۱۰ ابتیاع
افقی ۱۱ جانور ساکن رودخانه و دریا و امثال آن
افقی ۱۱ جنگ افزار مخرب
افقی ۱۱ جلوه گری
افقی ۱۲ بله ایتالیایی
افقی ۱۲ کالای فروخته‬‫ شده
افقی ۱۲ خوش‌گذران
افقی ۱۲ قلیل
افقی ۱۳ جنگ نادر شاه افشار که پس از آن هندوستان را فتح کرد
افقی ۱۳ واسطه
افقی ۱۳ جلال و جبروت
افقی ۱۴ اشاره به‬‫ دور خودمانی!
افقی ۱۴ عطر شیرینی
افقی ۱۴ پرنده نماد صلح
افقی ۱۵ کارگاه صباغی
افقی ۱۵ گروهی از پرندگان شامل هشت گونه پرنده آب‌چر‬
عمودی ۱ کمربند ویژه ترسایان
عمودی ۱ کشوری جزیره‌ای در اقیانوس هند، در کنار سواحل جنوب شرقی آفریقا به پایتختی «آنتاناناریوو»
عمودی ۲ ‬‫ناموس پرستی
عمودی ۲ پرنده تنهای لب آب!
عمودی ۲ خارج
عمودی ۳ حیوان نجیب!
عمودی ۳ گرفتاری
عمودی ۳ سر و راز
عمودی ۳ عیب و عار
عمودی ۴ نفی عرب
عمودی ۴ ترنم کردن
عمودی ۴ پدر‬‫ شعر نو
عمودی ۵ از خواهران برونته
عمودی ۵ حرف آخر!
عمودی ۵ جسد مردار
عمودی ۵ از تن پوش ها
عمودی ۶ شبیه
عمودی ۶ ظروف ساخته شده با خطوط نقش شده در‬‫ بدنه سفال
عمودی ۶ صوت ندا
عمودی ۷ از ارکان واجب نماز
عمودی ۷ اشاره به نزدیک
عمودی ۷ کان
عمودی ۸ صوت دعوت به سکوت
عمودی ۸ ضربه فوتبالی
عمودی ۸ بیماری پوستی‬‫ گال
عمودی ۸ سلسله مسابقات سراسری
عمودی ۹ بخت و اقبال
عمودی ۹ جلال و جبروت
عمودی ۹ رفیع
عمودی ۱۰ یازده
عمودی ۱۰ انتقال صفات ژنتیکی از پدر و مادر به‬‫ فرزند
عمودی ۱۰ جماعت و گروه
عمودی ۱۱ ساز ضربی شبیه دهل
عمودی ۱۱ رواج دهنده
عمودی ۱۱ علامت مفعول بی واسطه
عمودی ۱۱ ویتامین جدولی!
عمودی ۱۲ بازیکن‬ ‫ایتالیایی سال‌های قبل لاتزیو و میلان با نام کوچک «الساندرو»
عمودی ۱۲ بیمار
عمودی ۱۲ ریشه
عمودی ۱۳ گیج و سرگشته
عمودی ۱۳ پوسته
عمودی ۱۳ حد
عمودی ۱۳ وضعیت آب‬‫ در زمان رسیدن به دمای ۱۰۰ درجه سیلیسیوس
عمودی ۱۴ امتیاز دادن
عمودی ۱۴ تکرار یک حرف!
عمودی ۱۴ اجرای حرکات نمایشی درکاراته
عمودی ۱۵ نوع‬‫ شدید یک بیماری ژنتیکی خونی مادرزادی می باشد که از والدین حامل ژن بیماری به ارث می رسد
عمودی ۱۵ یار دیرین پیچ!‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar