جواب مرحله ۱۷۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از دکتر عبدالحسین زرین کوب که مجموعه‌ای‬ ‫از مقالات، اندیشه‌ها و خاطره‌های اوست
افقی ۱ ابر سفید
افقی ۲ جنگ‬‫ و نبرد
افقی ۲ سخن‌آفرینی
افقی ۲ تندرست
افقی ۲ صاحب منصب
افقی ۳ زنگ
افقی ۳ ‬‫ترس و گریز
افقی ۳ کلمه استثناء است
افقی ۳ میان و درون
افقی ۳ کشتی جنگی‬‫ تندرو
افقی ۴ حرف انتخاب
افقی ۴ یکدنده
افقی ۴ مطیع و خاضع
افقی ۴ آشامیدن
افقی ۵ شهری زیبا و دیدنی در ایتالیا مشهور به شهر کانال‌ها
افقی ۵ آن چه به وعده فروخته شود
افقی ۵ اشاره به دور
افقی ۵ سپاسگزار
افقی ۵ کلمه‌ای در‬‫ مقام تنبیه و آگاه سازی
افقی ۶ پرچم و بیرق
افقی ۶ سربست کارخانه
افقی ۶ ‬‫قصد و آهنگ
افقی ۶ سمت و طرف
افقی ۶ آسانی و توانگری
افقی ۷ گمان و‬‫ تردید
افقی ۷ کرایه دهنده
افقی ۷ سنگریزه
افقی ۷ یکتا و بی‌مانند
افقی ۷ داخل شونده
افقی ۸ وسایل زندگی و اسباب معاش
افقی ۸ کنایه از اشاره مختصر که به‬ انجام کاری منجر شود
افقی ۸ سرازیری
افقی ۸ پسوند شباهت
افقی ۹ اثری از ‬‫سعدی شیرین سخن
افقی ۹ از نشانه‌های جمع فارسی
افقی ۹ شهری در‬‫ استان همدان
افقی ۹ اصل و اساس
افقی ۹ از حبوبات
افقی ۱۰ درست دانستن ‬‫و نیرو دادن
افقی ۱۰ بیزاری جستن
افقی ۱۰ از بخش‌های اوستا
افقی ۱۰ گرفتگی زبان‬‫ به هنگام سخن گفتن
افقی ۱۱ ناشناس و غیرمعروف
افقی ۱۱ کتابی از‬‫ ایران شناس معروف دکتر جی کریستی ویلسون
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی علی حاتمی با بازی‬‫ هنرمندانه عزت ا... انتظامی که موضوع فیلم داستان زندگی‬‫ غم‌انگیز حسین علی خان صدرالسلطنه فرزند میرزا آقاخان نوری‬‫ و اولین سفیر دولت قاجار در آمریکا است
عمودی ۲ جریان هوا یا برق
عمودی ۲ ‬‫موج شدید و بزرگ
عمودی ۳ رود مرزی شمال غرب
عمودی ۳ پهلوان
عمودی ۳ گرفتار
عمودی ۴ عنصر شیمیایی
عمودی ۴ ضرورت داشتن
عمودی ۴ گمراهی و سرگردانی
عمودی ۵ صف و ردیف
عمودی ۵ فرزندان
عمودی ۶ سومین دریاچه بزرگ ایران‬‫ واقع در شمال شرقی سیستان
عمودی ۶ ترس و کم‌دلی
عمودی ۷ ضمیر ‬‫وزنی
عمودی ۷ دلیری و گستاخی
عمودی ۷ نیمه بار
عمودی ۸ عضو بینایی
عمودی ۸ اولین‬‫ عدد
عمودی ۸ پیشوا و راهنما
عمودی ۹ ناگهان و بی خبر
عمودی ۹ نوعی تفنگ و‬‫ هواپیما
عمودی ۱۰ خاک کوزه‌گری
عمودی ۱۰ برتر از گوهر
عمودی ۱۰ آب منجمد
عمودی ۱۱ ‬‫گرداگرد دهان
عمودی ۱۱ کامل
عمودی ۱۱ مروارید
عمودی ۱۲ بالش
عمودی ۱۲ از فرآورده‌های‬‫ نفتی
عمودی ۱۳ اکنون و این هنگام
عمودی ۱۳ نت آخر
عمودی ۱۳ زنان
عمودی ۱۴ هم شهر ‬‫و هم استان است
عمودی ۱۴ پسر بزرگ گشتاسب و برادر اسفندیار
عمودی ۱۴ ساز‬‫ چوپان
عمودی ۱۵ جایز
عمودی ۱۵ سیر گردانیدن
عمودی ۱۶ طبابت
عمودی ۱۶ واحد پول‬‫ ژاپن
عمودی ۱۷ فرمانبردار
عمودی ۱۷ ته نشست
عمودی ۱۷ قدم یکپا
عمودی ۱۸ بصیرت
عمودی ۱۸ ‬‫نشانه مفعول صریح
عمودی ۱۸ فریب و حیله
عمودی ۱۹ گم گشته و از وطن‬‫ دور افتاده
عمودی ۱۹ جریان برق را از خود عبور می‌دهد
عمودی ۲۰ کنایه از‬‫ فر و شکوه و اوضاع و احوال مناسب داشتن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz