جواب مرحله ۱۷۶ جدولانه ۲

آدمیرال
اثر امیر عشیری
اثر پائولو کوئلیو
اثر صادق چوبک
اجسام با وزن مولکولی یکسان اما ساختار متفاوت
اداره کردن
از سازهای مضرابی
از ماه های سریانی
اسب نر
اسیر
الفبای موسیقی
انجام دهنده کاری ناروا
با کلید بازش کنید
بازیگر فیلم دندان مار
بانگ کبوتر
بدی
بی آبرو و فرومایه
بیرون کشیدن شمشیر
پایین آمدن
پرنده
پسوند شباهت
تصدیق ایتالیایی
چانه
خراش
دومین
رطوبت
زهره
ستوده
عبور کردن
علم و هنر اداره کردن
گربه عرب
گوهر انگشتر
نامه فراخوانی به دادگاه
ناوگان
نشانه مفعولی
نوع
هرگز نه عرب
وام
کشتی جنگی
کشور اروپایی
کوچکترین

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz