جواب مرحله ۱۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مثلی با مفهوم بسیار شتاب‬‫کن‬‫
افقی ۲ خشکی بزرگ عالم
افقی ۲ محل‬‫ آکروبات
افقی ۲ غرامت‬‫
افقی ۳ جمع فکر
افقی ۳ اسب‌دوانی
افقی ۳ کنایه‬‫ ‬‫از بی‌غیرت‬‫
افقی ۴ بعضی به خشخاش گذارند
افقی ۴ ‬‫حرف تعجب
افقی ۴ پروردگارا
افقی ۴ شوهر‬‫
افقی ۵ ماهی کنسروی
افقی ۵ آشفته و‬‫ پریشان
افقی ۵ میز کوچک‬‫
افقی ۶ ثروتمندان
افقی ۶ عرصه بوکس
افقی ۶ گاه‬‫نماز را باطل کند‬‫
افقی ۷ کشوری در آفریقا
افقی ۷ گرامی
افقی ۷ ‬‫تمام‬‫
افقی ۸ خیزران
افقی ۸ جاسوسخانه ینگه‬‫دنیا
افقی ۸ نمایان‬‫
افقی ۹ نیاکان
افقی ۹ بی‌نیازی
افقی ۹ شهری در‬‫ ‬‫استان اردبیل در حاشیه دریای‬‫ خزر‬‫
افقی ۱۰ جدید
افقی ۱۰ درجه، مقام
افقی ۱۰ تاج‬‫
افقی ۱۱ سایت معروف
افقی ۱۱ نصیحت
افقی ۱۱ کام‬‫
افقی ۱۲ تزویر
افقی ۱۲ پارسای دیرنشین
افقی ۱۲ پسوند مولد
افقی ۱۲ پست‬‫
افقی ۱۳ پیکر
افقی ۱۳ مقابل رسیده
افقی ۱۳ گوشه‌ها‬
افقی ۱۴ غریو، بانگ
افقی ۱۴ مقوای نازک
افقی ۱۴ تند و زود‬‫
افقی ۱۵ مثلی با معنی هر انسانی ممکن است خطایی مرتکب شود‬
عمودی ۱ ماندگار شدن در جایی
عمودی ۱ این گیاه در باغ‌ها به گل شویدی نیز مشهور است‬‫
عمودی ۲ تنیدن
عمودی ۲ اسب بارکش
عمودی ۲ واحد طول انگلیسی‬‫
عمودی ۳ منطقه‌ای تفریحی در تهران
عمودی ۳ کنایه و رمز
عمودی ۳ از عناصیر شیمیایی فلزی کمیاب‬‫
عمودی ۴ ول و یله
عمودی ۴ باختر
عمودی ۴ سطح، چهره
عمودی ۴ وداع فرنگی‬‫
عمودی ۵ ماده چرب از کره یا دنبه
عمودی ۵ پوستین دوز
عمودی ۵ جامد‬‫
عمودی ۶ چاشنی سالاد
عمودی ۶ چیزها
عمودی ۶ کوه استان اردبیل‬‫
عمودی ۷ با تاک‌ آید
عمودی ۷ آزاده
عمودی ۷ یکی از رشته‌های ورزشی‬‫
عمودی ۸ قلندر
عمودی ۸ فریاد نازک زنانه!
عمودی ۸ آشکار کردن‬‫
عمودی ۹ هتلی در استانبول
عمودی ۹ ‬ فراری دادن
عمودی ۹ خانه
عمودی ۱۰ شهری در استان اردبیل
عمودی ۱۰ بیماری ناشی از ویروس HIV
عمودی ۱۰ پشته خاک
عمودی ۱۱ علامت مصدر جعلی
عمودی ۱۱ کافی
عمودی ۱۱ جاده شمالی
عمودی ۱۲ سره
عمودی ۱۲ صحرای خشک
عمودی ۱۲ شهری در ایتالیا
عمودی ۱۲ میان
عمودی ۱۳ قرابت
عمودی ۱۳ جانشین وضو
عمودی ۱۳ ثروتمند
عمودی ۱۴ ضد پشتک
عمودی ۱۴ خوشحالی
عمودی ۱۴ کشور ساعت!
عمودی ۱۵ قوس قزح
عمودی ۱۵ صرفه‌جویی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz