جواب مرحله ۱۷۵ جدولانه ۲

ابر نزدیک زمین
از مراکز استان ها
از ورزش ها
اسب چاپار
اسب رستم
امتناع
بازیگر فیلم زبان مادری
بردن چیزی
بسیار مهربان
بی شرم و حیا
پدر
پراکندگی
پیدا کردن
تهی
تیری که با کمان اندازند
حرف تعجب
در راس اداره یا کاری قرار دارد
دین مسلمانان
راز
ساز تیره
سپید موی شاهنامه
شهری در کره جنوبی
صبر زدر
فضایی که جسم اشغال می کند
فوتبالیست پرتغالی
فیلمی از محمدعلی سجادی
قدرت و توانایی
گرد
گریبان
ماده ای لزج و چسبنده مورد استفاده در مواد غذایی
مرغابی
معروف
مقابل کمی
موجود خیالی ترسناک
نماهنگ
نوعی بیماری پوستی
نوعی سبزی با مصرف دارویی
نیم تنه مردانه
هدر رفتن و باطل شدن
وا رفته
کاملا شبیه
کلاه فرنگی
کمک کننده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar