جواب مرحله ۱۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ششمین و آخرین تقسیم دوره پارینه سنگی از دوران چهارم که برخی وسایل صیقل نیافته از این دوره به دست آمده
افقی ۱ مرحله میانی‬‫ زراعت
افقی ۲ پدر عرب
افقی ۲ نگهبان چماق نقره‌ای
افقی ۲ هست شده
افقی ۳ فرمان
افقی ۳ پرسیدن از جا و مکان کسی
افقی ۳ از همسران حضرت ابراهیم (ع)
افقی ۴ سعی‬‫ و جدیت
افقی ۴ کاشف قانون جاذبه زمین
افقی ۵ نیمه دیوانه!
افقی ۵ یاقوت سرخ
افقی ۵ خشکی
افقی ۵ به دور از اتهام
افقی ۶ جوان
افقی ۶ کشور گازی!
افقی ۶ مساوی
افقی ۷ کوچک‬‫ و بزرگ دستگاه گوارش
افقی ۷ مسافر
افقی ۷ اسباب و اثاث عروس خانم!
افقی ۸ آشکار
افقی ۸ اثری از فرانتس کافکا
افقی ۸ از انواع سازها بر اساس شیوه نواختن
افقی ۸ ابزار‬‫ استثمار
افقی ۹ سر خرمنی معروف!
افقی ۹ نقاش
افقی ۹ بی عیب و نقص
افقی ۱۰ بز کوهی
افقی ۱۰ نوعی پارچه سفید نخی
افقی ۱۰ عامه مردم
افقی ۱۱ مادر فلزات
افقی ۱۱ خاندان
افقی ۱۱ ‬‫بدبختی و بیچارگی
افقی ۱۱ صوت نفرت
افقی ۱۲ یار نعلبکی!
افقی ۱۲ فرقه مذهبی حاکم بر عربستان
افقی ۱۳ درخشان
افقی ۱۳ یکه و تنها
افقی ۱۳ نصیب و قسمت کسی از‬‫ چیزی
افقی ۱۴ تکیه دادن
افقی ۱۴ فرشته موکل بر خورشید در ایران باستان
افقی ۱۴ میوه آبدار تابستانی
افقی ۱۵ غذای پرنده
افقی ۱۵ بر اساس این رسم داماد صبح روز‬‫ بعد از عروسی با هدایایی به دیدن پدر و مادر عروس می رود‬
عمودی ۱ قوم ایران باستان
عمودی ۱ یکی از دو قبیله عرب اصلی مدینه که بیشتر انصار از آنان بودند
عمودی ۱ ماهر و چیره دست
عمودی ۲ یار داستانی ‬‫سلامان
عمودی ۲ سر و صدای جمعیت
عمودی ۲ از ادات شرط
عمودی ۳ نویسنده آلمانی که وی را یکی از چهار رکن ادبیات اروپا می‌دانند
عمودی ۳ جدید ‬‫و تازه
عمودی ۳ لعنت کردن
عمودی ۴ راه و روش
عمودی ۴ لحظه
عمودی ۴ بخشی از خاک آذربایجان غربی را در بر می‌گیرد!
عمودی ۵ میهمان ناخوانده
عمودی ۵ تپه‌ای‬‫ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان در ۴ کیلومتری جاده بهبهان به اهواز
عمودی ۶ سست و بیحال
عمودی ۶ قارچ
عمودی ۶ ابزار ماهیگیری‬‫
عمودی ۷ گلی زیبا و نامی دخترانه
عمودی ۷ گل زرد رنگ که در ساخت رنگ نقاشی به کار می رود
عمودی ۷ پدر شعر نو
عمودی ۸ شهر پرفروغ!
عمودی ۸ ظرف پلاستیکی دهان‬‫ گشاد
عمودی ۸ رستوران دانشجویی!
عمودی ۸ مکر و حیله
عمودی ۹ پهلوانان
عمودی ۹ روادید
عمودی ۹ چلچراغ
عمودی ۱۰ از گناهان کبیره که به خوردن گوشت مرده تشبیه شده
عمودی ۱۰ ‬‫موبایل
عمودی ۱۰ گل سرخ
عمودی ۱۱ پرحرفی
عمودی ۱۱ لنز و دوربین و پایه و فلاش و... از وسایل کار این صنف است
عمودی ۱۲ هزار تایش هم کم است!
عمودی ۱۲ عدد منفی!
عمودی ۱۲ ‬‫«صفحه الکترونیکی» + «میوه نیکو»!
عمودی ۱۳ بیگانگان
عمودی ۱۳ نشانه‌ها
عمودی ۱۳ «میله» درهم شکسته!
عمودی ۱۴ پرنمک
عمودی ۱۴ ساقه زیرزمینی بعضی گیاهان
عمودی ۱۴ سرکرده‬‫ خونخوار هون‌ها که در زمان خود بزرگترین امپراطوری اروپا را برپا کرده بود
عمودی ۱۵ دوراندیشی‌ها
عمودی ۱۵ نیام شمشیر
عمودی ۱۵ گیاه مقدس زرتشتیان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz