جواب مرحله ۱۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از کاخ‌های تخت جمشید
افقی ۱ شاعر یوش
افقی ۱ صدای زنبور‬‫
افقی ۲ از اجزای جمله
افقی ۲ فرماندهان
افقی ۲ وسیله آرایش خانمها‬‫
افقی ۳ نوعی برنج مرغوب شمال کشور
افقی ۳ بسیار مهربان
افقی ۳ ‬‫شفا دهنده،اگر خدا بخواهد
افقی ۴ پرداخت
افقی ۴ یار همایون
افقی ۴ ‬‫فاتح مقدونی
افقی ۵ حرف خط‌کش
افقی ۵ کودن
افقی ۵ دستگاه مولد ‬‫نیرو
افقی ۶ بازدارنده
افقی ۶ مداوا
افقی ۶ رده و دسته
افقی ۷ داستان کوتاه به‬‫ شیوه جدید
افقی ۷ مال
افقی ۷ تفاله عسل
افقی ۸ زشت و ناپسند
افقی ۸ پیامبر‬‫
افقی ۸ واحد
افقی ۹ سد تهران
افقی ۹ متذکر
افقی ۹ محل دور زدن و پرواز‬‫
افقی ۱۰ مساوی عامیانه
افقی ۱۰ اصول و مبانی
افقی ۱۰ واحد طول‬ ‫انگلیسی
افقی ۱۱ آژیر خطر
افقی ۱۱ قطار زیرزمینی
افقی ۱۱ میوه‬‫
افقی ۱۲ رمانی نوشته فهیمه رحیمی
افقی ۱۲ مکار
افقی ۱۲ کشور‬ ‫مدار ۳۸ درجه
افقی ۱۳ ماده‌ها
افقی ۱۳ طرف مشورت
افقی ۱۳ کشتزار‬‫
افقی ۱۴ برای اینکه
افقی ۱۴ رهبر و پیشوا
افقی ۱۴ فریاد بلند
افقی ۱۵ آخرین‬ ‫توان
افقی ۱۵ سرخاب
افقی ۱۵ اصطلاحی در ورزش باستانی‬
عمودی ۱ نام قدیم شهر همدان
عمودی ۱ پیوند رباط
عمودی ۲ ناپاکی
عمودی ۲ سنگین‬‫
عمودی ۲ خواب خوش
عمودی ۳ امانت‌داران
عمودی ۳ میوه نورس
عمودی ۳ از ماه‌های‬ ‫سریانی
عمودی ۴ زیرکی
عمودی ۴ تهی
عمودی ۴ از کوه‌های کشورمان
عمودی ۵ همراه‬‫پیچ
عمودی ۵ متحیر
عمودی ۵ ویتامین جدول
عمودی ۶ توان آخر
عمودی ۶ سودمند
عمودی ۶ ‬‫بزرگداشت
عمودی ۷ مردگان
عمودی ۷ تن و بدن
عمودی ۷ مهره‌ای در شطرنج‬‫
عمودی ۸ رفوزگی
عمودی ۸ قاپوچی
عمودی ۸ اهلی
عمودی ۹ کشتی جنگی
عمودی ۹ رانندگی‬‫ در زبان بیگانه
عمودی ۹ آب بخش
عمودی ۱۰ همیشگی
عمودی ۱۰ ضرباهنگ
عمودی ۱۰ ‬‫من و تو
عمودی ۱۱ دست مالیدن
عمودی ۱۱ شاعر ایرانی قرن ششم هجری‬‫
عمودی ۱۱ بخش میانی دست
عمودی ۱۲ از شهرهای یزد
عمودی ۱۲ خجالتی
عمودی ۱۲ ‬‫مارال
عمودی ۱۳ بانو
عمودی ۱۳ یکپارچه
عمودی ۱۳ باشگاه
عمودی ۱۴ آشنا به کار
عمودی ۱۴ شیوه‬‫ و روش
عمودی ۱۴ کباب شده
عمودی ۱۵ اثری از محمد اقبال لاهوری‬‫
عمودی ۱۵ آسیا‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar